Befaring på E6, og VGs svartmaling

Dette innlegget ble skrevet som respons på VGs kommentarartikkel som forsøkte å marginalisere regjeringens samferdselspolitikk og vår befaring langs E6. VG har ikke ville trykke det. Les og vurder selv:

E6 er landets hovedvei fra nord til sør. Politisk ledelse i samferdselsdepartementet skal i løpet av 9 dager kjøre den fra Svinesund til Kirkenes. Underveis møter vi næringslivet, innbyggere, lastebilsjåfører, NAF, Amcar, vegvesenet, politiet, tollere, lokalpolitikere og mange andre som engasjerer seg for bedre infrastruktur. Vi besøker også havner, jernbanestasjoner, flyplasser, godsterminaler og annen sentral infrastruktur. Bilen er et rullende møterom, og langs veien får vi sett og følt på gode og dårlige sider ved vår infrastruktur.

VGs kommentator Astrid Meland tror poenget med turen er å ta æren for alle veiprosjekter som er under arbeid (VG 25.06.14). Hun tror også at bilen er full av kommunikasjonsrådgiver. Hun tar feil på begge punkter. Jeg kan betrygge avisen med at vi kjører selv og reiser uten en eneste kommunikasjonsrådgiver. Har avisen gått glipp av at det har vært regjeringsskifte?

Det er mange partier som kan glede seg over veiprosjekter under oppføring. H/FrP har stemt for alle. Viktigere er at vi i opposisjon foreslo ytterligere satsing, men opplevd de rødgrønne som bremseklosser. I regjeringen gir vi gass.

Vi har allerede fremskyndet arbeidet med 12 veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør til E105 v/ Kirkenes i nord. Vi har økt vedlikeholdet, deriblant har vi snudd en planlagt rødgrønn reduksjon i asfaltering til en vekst. En av entreprenørene skal asfaltere vei tilsvarende en hovedvei fra Nordkapp til Lindesnes. Tenk hva en samlet bransje har fått i oppdrag!

Bevilgninger til fylkesveier er økt, vi har gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, og økt støtten til rassikring i fylkene.

Dette prioriterer regjeringen fordi vi tror at bedre vei gir tettere bo og arbeidsregioner, og er viktig for å utvikle vårt næringsliv.

Vel så viktig som økte bevilgninger er reformene vi har igangsatt. Innen veisektoren skal et statlig veiinvesteringsselskap på plass, med formål å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Vi har iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, hvor vi avlyste 13 planlagte utredninger for veiprosjekter og gikk rett på kommunedelplaner/reguleringsplaner i stedet.

Vi har også opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner. Målet er 100 milliarder kroner innen 2017. Dette skal gi mer forutsigbare bevilgninger til vedlikehold.

Vi har videre satt i gang arbeidet med en bompengereform for å redusere bomtakstene eller eliminere bomstasjonene. Regjeringens bompengepolitikk vil kutte antall bomselskap, stenge flere bomstasjoner, redusere finanskostnader og administrasjonskostnadene. I tillegg vil vi at staten dekker renteutgiftene gjennom en såkalt “rentekompensasjonsordning”. Det betyr at bompengesatsene kan reduseres, og pengene skal gå til å betale for vei, ikke renter.

Det er foreløpig fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger. Noen av disse stasjonene hadde en driftskostnad på over 10 kr pr bilpassering. Det er åpenbart urimelig kostbar måte å kreve inn skatter. Men til tross for det, valgte forrige regjeringen å sette opp slike bomstasjoner. Vi har også satt i gang arbeidet med å redusere takstene på rundt 13 bomstrekninger. Flere skal det bli.

Ved å bevilge penger over statsbudsjettet til å redusere bompengegjelden, så sparer bilistene samtidig renteutgifter og innkrevingskostnader. På E6 Helgeland fikk vi redusert bompengegjelden med 300 millioner kroner og fjernet en bomstasjon. Bilistene sparer da ca 410 millioner kroner, fordi de sparer renteutgifter og driftskostnadene på bomstasjonen. Det er rett og slett god økonomi for landets innbyggere å fjerne bompengegjeld. Regjeringens politikk så langt vil for eksempel spare bilistene i Nord Norge for 2 milliarder kroner i bompenger de neste årene. Tipper ingen fra AP har nevnt det når de for tiden svartmaler den politiske situasjonen for landsdelen.

Som nestleder i FrP er jeg veldig stolt over at FrP i regjering klarer vri landets bompengepolitikk i vår retning. Husk, alle de øvrige partier ønsker å opprettholde bomstasjonene. I opposisjon tapte FrP alle bompengekamper, men i regjering har FrP begynt å få gjennomslag. Gode kompromisser mellom Høyre og FrP betyr at landet får bedre veier og mindre bompenger. På vår E6 tur vil jeg i Alta kunne se fundamentet fra en planlagt bomstasjon som AP satte opp, mens vi rev ned før den kom i drift.

VG er selvsagt velkomne til å snakke med oss om vår E6 reise. Det kunne spart avisen for en del uriktige oppfatninger. Viktigst for meg er dog alle de personene vi treffer på vår vei. Deres innspill, erfaringer og synspunkt er nyttige for oss når vi jobber med regjeringens ambisiøse samferdselssatsing.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Det er ganske utrolig at VG nekter å trykke saker som kan være positive for FRP, men de er jo ellers ganske kjapt ute med å svartmale der der de kan? Tenker da spesielt på de nylige meningsmålingene, av og til lurer jeg på hvem de har spurt.

    Men for all del, de rødgrønne og deres lakeier må gjerne være bremsekloss nå også, for nå nytter det ikke lenger. FRP er kommet i posisjon, de har mer og mer støtte i befolkningen spesielt for sin samferdselspolitikk, og det får de vær så god forholde seg til.

    Og det hadde vært kjekt om de kunne sagt som deg, Ketil, at det ikke er så farlig hvem som kommer med forslagene. Om det er støtte i befolkningen for å bygge en bedre vei eller ny jernbane eller hva det nå skal være, og de økonomiske prognosene forsvarer ressursbruken, da er jo neste steg å få planene på bordet og sette dato for byggestart. Og her har jo FRP alltid vist seg å være villige til å forhandle, mens de rødgrønne alltid har prøvd å utsette med diverse komitèer og ekstremt lange behandlingstider for sitt mer og mer innviklede byråkrati.

Comments are closed.