Regjeringen både øker investeringene og gir skattelette

Det er interessant å se hvilket nivå Jonas Gahr Støre legger seg på som ny leder i Arbeiderpartiet. Han er jo ikke noe nytt kort i APs kortstokk – han har vært med i APs regjeringer så lenge Stoltenberg har vært statsminister. Likevel, så langt flyttes AP i retning SV. Han snur opp/ned på APs oljepolitikk. Han lover penger til Syria men bevilger ikke nye midler i budsjettet, noe AP i regjering ville kalt uansvarlig 🙂

I Gahr Støres tale på til AUFs sommerleir virker det som han fulgte opp svertekampanjen til Helga Pedersen. Anklagene mot regjeringen var både urimelig og historieløse.  Han sa blant annet “Vi kan ikke bruke tiden nå på skattekutt, vi må heller investere mer i kunnskap, i omsorg for våre eldre, og i kollektivtrafikk.” Det han ikke fortalte AUF’erne var at H/FrP regjeringen investerer mer i kollektivtrafikk, skolen og sykehus/eldreomsorg enn Støres rødgrønne regjering la opp til for 2014. Dersom han mener dagens regjering er for dårlig, så må han mene forrige regjering var elendig. Eller har han bestemt seg for å glemme sin egen historie?

Det er trist at Jonas Gahr Støre starter ut sin lederperiode med å drive smålig skyggeboksing. Han fremmer kritikk mot regjeringen om en situasjon som ikke er reell.  Dermed forleder han tilhørerne, noe en partileder burde holde seg for god til.

Faktum er – i Statsbudsjettet for 2014 ga H/FrP regjeringen nettoskattelettelser som stimulerer til økte investeringer og økte  arbeidsdeltakelse – det er godt for økonomien. Samtidig ØKTE vi investeringene i kollektivtransport og infrastruktur, og bevilget mer penger til skolene og sykehus/eldreomsorg.

Jeg minner om at statsbudsjettet for 2014 ble fremlagt av Stoltenberg regjeringen, hvor Støre var en del – og så endret av H/FrP regjeringen. Det fungerer derfor som et godt konkret eksempel som viser at Gahr Støre misleder.

Som samferdselsminister er jeg glad for at Støre løfter opp kollektivtrafikk. Jeg er svært opptatt av å bedre folks pendlerhverdag og få en mer effektiv godstransport. Da må det investeres både i bedre veier og bedre kollektivløsninger. Det gjør regjeringen.

Regjeringen økte investeringene til veiformål med over 1,5 mrd kr (ink mer asfaltvedlikehold), OG vi økte investeringer/vedlikehold på jernbanen med nesten en milliard kroner. I tillegg har vi fremskyndet mange prosesser rundt nye jernbaneinvesteringer, økt frekvens for pendlertog og styrket innsatsen for godstog. Vi vil også dekke 50% av investeringene på tunge kollektivinvesteringer i de fire store byene, noe AP ikke ville forplikte seg til.

I tillegg har vi fjernet bomstasjoner eller redusert bomtakster som bare i nord Norge vil spare innbyggere og næringsliv for rundt 2 mrd kroner de kommende årene. Det er i realiteten en ytterligere skattelette til bedrifter og arbeidstakere i denne regionen.

Ergo – skattekuttene har ikke gått på bekostning av investeringer, slik Støre gir inntrykk av. Støre gir inntrykk av at skatteøkning bare gir fordeler, ved at staten får ekstra inntekter. Men skatt er en utgift for de som betaler den – innbyggerne og næringslivet. For FrP er skattelettelse en investeringer i mer lønnsomme arbeidsplasser. Den siden av debatten overser Støre.

Støre anklaget også regjeringen for kutt i barnehager og likestilling. Faktum er dog at Regjeringen har samme rett til barnehageplass som under forrige regjering, i motsetning til hva Støre ga inntrykk av. Og foreldrepermisjonen er ikke svekket, men vi har økt friheten foreldrene har til å disponere den etter familiens ønske. Valgfrihet er aldri umoderne. Statlig overformynderi derimot, det er gammeldags.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

  1. Vi må huske at han snakket til AP-barna. Lar meg igjen forbause over Aftenposten. Oppslaget var større enn om det har brutt ut krig. Glad jeg har sagt opp

  2. FRP gir full gass på samferdsel og infrastruktur, iallfall sett med norske øyne. Norge ville på mange måter vært ferdig som et fritt samfunn med en ny periode med ekstrem rødgrønn kommunisme. La oss håpe FRP nå fører Norge ut av elendigheten.

Comments are closed.