H/FrP regjeringen gjennomfører – APs utvalg utreder

NRK kunne i kveld melde at AP hadde hatt et utvalg i arbeid. Jonas Gahr Støre konkluderte med at: Byene i Norge vokser – vi må ha en politikk for byene, slik at vi bygger boliger og kollektivtrafikk i sammenheng.

Herr Gahr Støre, kan jeg få introdusere til deg: regjeringens kollektivhandlingsplan. Det APs utvalg nå selger som en nyhet for AP, er noe H/FrP regjeringen allerede holder på å gjennomføre. Dokumentet – politikken – finnes og brukes.

Ja, allerede da vi var i opposisjon argumenterte vi for en sterkere og mer helhetlig kollektivsatsing. I behandlingen av Nasjonal Transportplan i fjor lovet vi (H/FrP/KrF/V) 50% statlig investeringsbidrag for store kollektivprosjekt i de største byene. De rødgrønne mente det lignet på overbud, og i innstillingen til Nasjonal Transportplan stilte de rødgrønne store spørsmålstegn ved vårt løfte. Forskjellen var tydelig i ordbruken – de rødgrønne skrev at staten “kan” bidra, mens H/FrP/KrF/V sa at staten “skal” bidra.

Men APs tvil har ikke stoppet oss. For noen uker siden fremla regjeringen vår kollektivhandlingsplan. Vi vil stimulere til at det bor flere folk rundt kollektivknutepunktene, og at det blir økt frekvens og kapasitet på buss og jernbane. Det er viktig å legge bedre til rette for at jobbreisende ønsker å velge kollektivløsninger i byområdene. Det bedrer fremkommeligheten på veiene, og reduserer støy og kø. Samtidig vet vi at kollektivtrafikk innebærer kostbare investeringer, av og til så store at kommunene ikke klarer løfte det alene. Derfor mener regjeringen at staten skal ta halve regningen for de store infrastrukturinvesteringene i de største byene hvor behovet er størst. I tillegg skal vi støtte økt satsing på jernbane og legge bedre til rette for ekspressbusser og innfartsparkering, for å nevne noe.

Det er unektelig litt fasinerende når AP, etter 8 år i regjering og 11 måneder i opposisjon, nå plutselig lover at staten kan strekke seg til 70 prosent finansiering av kollektivinfrastruktur, og det til byer og tettsteder over hele landet. Wow! I fjor styrte AP landet. De kunne lagt det inn i deres Nasjonale Transportplan, og vist i budsjettet at de ville finansiere det. Men, nei. Det skjer først i opposisjon, ett år før et kommunevalg.

Men hvor imponerende er det egentlig? Bak APs glitter og stas er det verdt å merke seg at Jonas Gahr Støre til NRK sier investeringsutgiftene skal bevilges innenfor de nasjonale transportplanene innenfor vanlige budsjettrammer. Da ligner det straks på et løfte uten penger, som så ofte før fra AP. I Nasjonal transportplan fra de rødgrønne hadde de allerede disponert alle pengene. Det betyr at AP sier pengene skal tas fra noen prosjekter for å gis til andre. Kan AP fortelle hvilke?

email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser