TV2 surr om bompenger

Bomtakstene på E18 gjennom Vestfold var opprinnelig planlagt til 116 kr! Det er urimelig høyt. Regjeringen har nå redusert nivået til 57 for å gi bilistene en forsmak på hva vår planlagte bomreform kan bety i bomstasjoner rundt omkring i landet.
TV2 har valgt bevisst å misforstå reformen, og hevder bilistenes bomkostnader vil gå opp!?! Det er feil. Les her om hva TV2 velger å ignorere (spesielt punkt 4 og 5 og 7).

0) Det er feil at bilistene må betale mer. Ett enkelt regnestykke viser det. Kostnad på bilist, med en årlig passering i bomperioden (gang opp til ukentlig eller daglig passering, så blir forskjellen ned tydeligere):
15 år x 116 kr = 1740 kr for opprinnelig rødgrønn løsning
15 år x 88 kr = 1320 kr for justert løsning
20 år x 57 kr = 1140 kr for regjeringens løsning (før bomreform)
Ergo, tallene viser bilistene åpenbart sparer med vår løsning. Og i bloggen her forklarer jeg hvorfor/hvordan.

1) Regjeringen er i gang med en større bompengereform som vil spare bilistene for store summer. Vi skal gå fra dagens 50-60 selskaper til ett par selskaper for å redusere administrasjonskostnader. Ved å samle lånene og få en statlig garanti vil man kunne redusere lånerenten betydelig. Dette gir reelle besparelser for bilistene. I tillegg skal vi innføre en “rentekompensasjonsordning” slik at bompengene i fremtiden skal betale for veien mens statsbudsjettet dekker gjenværende renteutgifter. Det vil gi en bedre balanse mellom det bilistene betaler inn i skatter/avgifter og det som staten bruker på veiinfrastruktur.
Resultatet for bilistene blir reelt lavere bomtakster og/eller kortere nedbetalingstid.

2) På enkelte nye bomprosjekter vil i allerede nå justere ned takstene for å gi bilistene en forsmak på hva de har i vente når bomreformen trer i kraft i løpet av neste år. I en overgangsperiode, inntil reformen trer i kraft, vil vi derfor justere på noen av forutsetningene som brukes når man regner ut bomtakster.

3) Et eksempel er E18 gjennom Vestfold, hvor de i høst skal åpnes en ny bomstasjon, og hvor man frykter at samlede takster på inntil 116 kr ville medføre at mye trafikk ville gå på lokale veier med mange myke trafikanter. Med H/FrP regjeringen er takstene redusert til 57 kr – det er en kraftig reduksjon, og viser at det nå er bompengemotstandere i regjeringen.

4) For E18 Vestfold laget vi noen midlertidig ordninger som ligger til grunn for takstendringene som trer i kraft i allerede i høst. Dette må gjøres, fordi Vestfold Fylkeskommune har stilt garantier for bompengelånene og vi må sikre at vi i forutsetningene ikke bryter med den avtalen som ligger i bunn. Teknisk sett har vi derfor lagt inn en økning av nedbetalingstid og marginalt kutt i rentenivå. Det er her TV2 sporer helt av.

5) TV2s hovedfeil er at de tar utgangspunkt i de midlertidig ordningene og later som det er den hele og endelige løsningen.
TV2 glemmer at poenget med bomreformen er jo at:
A. Bompengelån refinansieres slik at lånerenten går ned reelt og derved reduseres reelle finansieringskostnadene.
B. Staten skal dekke finanskostnader (årlige renteutgifter) over statsbudsjettet. Ergo blir bilistenes lånerente tilnærmet 0 %, ikke 4,5 % som TV2 legger til grunn.
C. Færre bomselskaper betyr lavere administrasjonskostnader
Med helheten i vår løsning er det altså ikke mulig å få til resultatet TV2 hevder.

6) Når bomreformen trer i kraft vil vi gå inn i hvert bomprosjekt for å justere ned bomtakster og/eller nedbetalingstid, deriblant på E18 Vestfold. Dermed vil den midlertidige forlengelsen av nedbetalingstiden reduseres. Det bryr dessverre ikke TV2 seg om, men jeg er trygg på at bilistene som kjører E18 gjennom Vestfold vil sette pris på regjeringens endringer.

7) TV2 hevder hardnakket tall de har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) viser at renteutgiftene øker med 1,4 mrd kr pga regjeringens midlertidige løsning. Det er feil. SD skriver tvert imot at tallene TV2 ber om å få beregnet ikke er relevante for en sammenligning mellom nytt og gammelt alternativ. Det ignorerer Tv2 i saken. Det er åpenbart at en sammenligning bør være mellom det de rødgrønne vedtok og det H/Frp regjeringen foreslår. Da er tallene som følger:
Rødgrønne løsning: 3,9 mrd i renter
Vår midlertidige løsning: 3,8 mrd i renter
Ergo, tallene viser motsatt resultat enn at TV2 hevdet. Renteutgiftene synker med vår løsning, og de FØR virkemidlene i bomreformen trer i kraft. TV2 har litt å forklare…

email
About Ketil 374 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser