TV2 surr om bompenger

Bomtakstene på E18 gjennom Vestfold var opprinnelig planlagt til 116 kr! Det er urimelig høyt. Regjeringen har nå redusert nivået til 57 for å gi bilistene en forsmak på hva vår planlagte bomreform kan bety i bomstasjoner rundt omkring i landet.
TV2 har valgt bevisst å misforstå reformen, og hevder bilistenes bomkostnader vil gå opp!?! Det er feil. Les her om hva TV2 velger å ignorere (spesielt punkt 4 og 5 og 7).

0) Det er feil at bilistene må betale mer. Ett enkelt regnestykke viser det. Kostnad på bilist, med en årlig passering i bomperioden (gang opp til ukentlig eller daglig passering, så blir forskjellen ned tydeligere):
15 år x 116 kr = 1740 kr for opprinnelig rødgrønn løsning
15 år x 88 kr = 1320 kr for justert løsning
20 år x 57 kr = 1140 kr for regjeringens løsning (før bomreform)
Ergo, tallene viser bilistene åpenbart sparer med vår løsning. Og i bloggen her forklarer jeg hvorfor/hvordan.

1) Regjeringen er i gang med en større bompengereform som vil spare bilistene for store summer. Vi skal gå fra dagens 50-60 selskaper til ett par selskaper for å redusere administrasjonskostnader. Ved å samle lånene og få en statlig garanti vil man kunne redusere lånerenten betydelig. Dette gir reelle besparelser for bilistene. I tillegg skal vi innføre en “rentekompensasjonsordning” slik at bompengene i fremtiden skal betale for veien mens statsbudsjettet dekker gjenværende renteutgifter. Det vil gi en bedre balanse mellom det bilistene betaler inn i skatter/avgifter og det som staten bruker på veiinfrastruktur.
Resultatet for bilistene blir reelt lavere bomtakster og/eller kortere nedbetalingstid.

2) På enkelte nye bomprosjekter vil i allerede nå justere ned takstene for å gi bilistene en forsmak på hva de har i vente når bomreformen trer i kraft i løpet av neste år. I en overgangsperiode, inntil reformen trer i kraft, vil vi derfor justere på noen av forutsetningene som brukes når man regner ut bomtakster.

3) Et eksempel er E18 gjennom Vestfold, hvor de i høst skal åpnes en ny bomstasjon, og hvor man frykter at samlede takster på inntil 116 kr ville medføre at mye trafikk ville gå på lokale veier med mange myke trafikanter. Med H/FrP regjeringen er takstene redusert til 57 kr – det er en kraftig reduksjon, og viser at det nå er bompengemotstandere i regjeringen.

4) For E18 Vestfold laget vi noen midlertidig ordninger som ligger til grunn for takstendringene som trer i kraft i allerede i høst. Dette må gjøres, fordi Vestfold Fylkeskommune har stilt garantier for bompengelånene og vi må sikre at vi i forutsetningene ikke bryter med den avtalen som ligger i bunn. Teknisk sett har vi derfor lagt inn en økning av nedbetalingstid og marginalt kutt i rentenivå. Det er her TV2 sporer helt av.

5) TV2s hovedfeil er at de tar utgangspunkt i de midlertidig ordningene og later som det er den hele og endelige løsningen.
TV2 glemmer at poenget med bomreformen er jo at:
A. Bompengelån refinansieres slik at lånerenten går ned reelt og derved reduseres reelle finansieringskostnadene.
B. Staten skal dekke finanskostnader (årlige renteutgifter) over statsbudsjettet. Ergo blir bilistenes lånerente tilnærmet 0 %, ikke 4,5 % som TV2 legger til grunn.
C. Færre bomselskaper betyr lavere administrasjonskostnader
Med helheten i vår løsning er det altså ikke mulig å få til resultatet TV2 hevder.

6) Når bomreformen trer i kraft vil vi gå inn i hvert bomprosjekt for å justere ned bomtakster og/eller nedbetalingstid, deriblant på E18 Vestfold. Dermed vil den midlertidige forlengelsen av nedbetalingstiden reduseres. Det bryr dessverre ikke TV2 seg om, men jeg er trygg på at bilistene som kjører E18 gjennom Vestfold vil sette pris på regjeringens endringer.

7) TV2 hevder hardnakket tall de har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) viser at renteutgiftene øker med 1,4 mrd kr pga regjeringens midlertidige løsning. Det er feil. SD skriver tvert imot at tallene TV2 ber om å få beregnet ikke er relevante for en sammenligning mellom nytt og gammelt alternativ. Det ignorerer Tv2 i saken. Det er åpenbart at en sammenligning bør være mellom det de rødgrønne vedtok og det H/Frp regjeringen foreslår. Da er tallene som følger:
Rødgrønne løsning: 3,9 mrd i renter
Vår midlertidige løsning: 3,8 mrd i renter
Ergo, tallene viser motsatt resultat enn at TV2 hevdet. Renteutgiftene synker med vår løsning, og de FØR virkemidlene i bomreformen trer i kraft. TV2 har litt å forklare…

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

35 Comments

 1. De misforstår ikke. Dette er bevisst, gjennomtenkt og et klart AP-bestillingsverk. Forresten, hvorfor skulle en ellers eie en tv-stasjon og dets medarbeidere?

 2. AP og journalister spiller på lag med å komme med halve sannheter eller direkte løgner.
  Ikke noe nytt i verden det!

 3. Ref
  “A. Bompengelån refinansieres slik at lånerenten går ned reelt og derved reduseres reelle finansieringskostnadene.

  B. Staten skal dekke finanskostnader (årlige renteutgifter) over
  statsbudsjettet. Ergo blir bilistenes lånerente tilnærmet 0 %, ikke 4,5 %
  som TV2 legger til grunn”.

  I og med at staten (som er vi) skal dekke finanskostnadene, betyr dette i klare ordelag at bestemor og bestefar som bor 3 mil fra Kautokeino, som aldri har vært sør for Bodø, og ikke vet hvor E18 i Vestfold er, skal være med på å betale bompengene til bilistene som peiser avgårde på motorveien.
  UMORALSKT!

  • Umoralsk??? Hele østlandet/Sør-landet/Vestlandet og andre regioner er med på å dekke kostnadene å drifte sykehus i Tromsø og annet tjafs jeg aldri vil ha glede av å bruke i Nord-Norge. Vi t.o.m. finansierer den lave stortingsvedtatte skatten dere nytter godt av der oppe. Hva har du å si til dette?

   • Hvilken vei tror du de fleste pengene strømmer mht sykehus? Fra nord til syd eller fra syd til nord? Har de i nord større glede av sykehusene med milliardoverskridelser på østlandet enn du har av sykehuset i Tromsø. Når det gjelder den lave personskatten i nord, så må du forklare deg litt nærmere.

  • De i Vestfold betaler også for veiene nord for Bodø. Alle betaler for sykepenger, skole osv. Det vil alltid være skjevheter i betalingen og nytten på nåværende tidspunkt. Drar man ingen steder har man strengt tatt ikke noe bruk for vei, men det er jo kjekt med vei om en plutselig må raskt til sykehus.

    • Fordelingen for dette vet jeg ikke, men er selv fra en bygd på Østlandet men slett veistandard. Alle klager/skryter av at de har dårligst vei. Vi må håpe at vi snart kan skryte av best vei.

  • med den logikken så skal alle skoler ha full foreldrebetaling, alle sykehusopphold ha full egenandel, alle veier bompengefinansieres fordi folk kun skal betale det de selv benytter. Det er en dårlig politikk. Hvor er da samfunnsbyggingen? Infrastruktur kommer alle til nytte og gir oss et mer velfungerende samfunn

 4. Veldig skuffet av TV2’s framstilling av saken.
  Men egentlig er vel kanskje ikke så uventet.
  Her er det pengene som bestemmer ( og AP)

  TV2 er etter min mening tv’s svar på Se og Hør. Seertall er viktigere enn innholdet.

 5. Hva er den totale gjelden til samtlige bompengeselskaper? Måtte være en ide å refinansiere alle lånene med midler fra Statens Pensjonsfond Utland før pengene forsvinner i mer eller mindre tvilsomme investeringer.

  • Total gjeld er ca 35 mrd kr. Ca firedoblet under de rødgrønn. Verdt å merke seg når AP advarer mot å kjøpe vei på avbetaling. Et klarere eksempel på bevisst politisk dobbelttale skal man lete lenge etter

   • Ikke unnlat å nevne at de 90 nye bomstasjonene de rødgrønne planla kostet litt over 1 mrd i snitt hver og dermed betyr e da 100 nye milliarder i bompengegjeld(om jeg ikke tar helt feil?).

 6. Hva med å fjerne bompengene for Oslofjordtunellen, som har vært nedbetalt en god stund nå?
  Eller i det minste gi brannvesenet de ca 5 millionene (hentes fra bompengene) til utstyret de trenger.
  Ellers bra at bompengene reduseres/fjernes.

 7. Det ligger mye om og men her, de forslagene som her er skissert skal gjennomføres. Husk vi sitter med en mindretalls regjering. Intensjonene er sikker gode de men de skal gjennomføres, usikkert om det skjer i denne perioden. Husk det må være flertall for Fremskrittspartiet forslag på Stortinget.

 8. Mener å huske att det IKKE skulle innkreves bompenger hvis de borgerlige fikk makten . Veiene skulle finansieres av overskuddet av pensjonsfondet , som flere tusen andre ting . Ikke å vente det blir noe igjen til minstepensjonistene . Bevare meg for noen genier vi har til å forvalte våre enorme formuer .

  • Frp har kjempet for å investere mer av oljeformuen i Norge fremfor å lånefinansiere veibygging. Vi har fått mange gjennomslag, men trenger økt støtte i 2017 for å få til enda mer

 9. Thor l. Grindhaug; påstår du at AP eier TV også? Det får vel være måte på konspirasjonsteorier fra frp’ere. TV2 har vært høyresidens talerør siden de oppsto. Solvik-Olsen var for feig til å møte i debatt. Hvordan i all verden skal han kunne forsvare at han har påført meg og alle som bor i Vestfold 2, 5 mrd. Mere i bompenger?

  • Påstanden din er feil. Du sparer bompenger på regjeringens løsning. Finn kalkulatoren og regn ut. Med en passering årlig blir det:
   15 år x 88 kr = 1320 kr
   20 år x 57 kr = 1140 kr

   I tillegg er tv2 sammenligningen uriktig. De rødgrønne påla bilistene høyere renteutgifter enn dagens regjering, ikke motsatt.

   • Her roter samferdselsministeren bevisst sammen to ting og teller med en rentenedsetttelse som kun er på papiret to ganger – det står deg ikke akkurat til ære.

    Det regjeringen har endret er hvilken lånerente man skal beregne etter. Det endrer på ingen måte på hvilken rentesats som faktisk skal betales.

    Om man bruke den “nye” rentesatsen og betaling på 88 kr, så er prosjektet betalt på vel 12 år. Bruker man gammel rentesats og 57 kr, vil man behøve 24 år på betalingen. Så kan økt trafikk endre bildet noe.

    Hverken SD eller vegvesenet har oppgitt forutsetningene for beregningen, men prinsippet blir det samme:

    Skal man sammenlikne hver enkelt bilists kostnad, så må man i det minste bruke samme forutsetninger i regnestykket.

   • Tilsvarende er selvsagt påstanden om de rødgrønne påla bilistene høyere renteutgifter (jeg oppfatter det som at du mener rentesats) så er dette rent vås. Renten som skal betales er ikke avhengig av bompengeberegningen (bortsett fra at dersom renten settes for lavt så svekkes sikkerheten i prosjektet og renten vil bli høyere) – men av den FAKTISKE renten bompengeselskapet betaler de neste år. Den er helt uavhengig av KSOs ønsker.
    Selvsagt kan det hende at KSO kan få regjerningen med på å la staten subsidiere bompengeselskapenes renter og skyve større deler av regningen over resten av fellesskapet. Så langt eksisterer den ideen imidlertid kun som skisse på en papirserviett. Husk på 16,3….

 10. Hvor mange milliarder koster ikke denne betalings forlengelsen i ekstra renter i denne forlengede nedbetalings formen, det er ikke lite penger det som skal inn i denne perioden, det snakker ingen om. tullinger som knapt kan bruke en kuleramme. Vi normalt dødelige personene forstår vist dette bedre en alle media kanalene inkludert Tv 2 oo Nrk 1. nyheter

  • Se siste punkt i bloggen, så ser du at regjeringens løsning har lavere renteutgifter enn de rødgrønnes løsning.

 11. Solvik-Olsen fortsetter med å tåkelegge fakta.

  For å ta det enkleste først – jo lengre tid prosjektet skal betales over med samme rentesats, jo høyere blir rentekostnaden så lenge realrenten er positiv, slik den over tid alltid vil være i samfunnet. Å fornekte dette er rett og slett useriøst.

  Videre har ikke regjeringen endret de reelle rentene som skal betales – kun hvilken sats man antar skal ligge til grunn. Det eneste dette endrer er å redusere sikkerhetsmarginene i prosjektet. Dersom han ønsket lavere sats, kunne han satt renten til null – selvsagt med den følge at bompengeselskapet raskt måtte velge mellom å gå konkurs eller justere satsene til den renten de reellt betalte.

  Ministerens utregning er således basert på et falsum. Om vi antar at rentesatsen blir som beregnet (4,5%), så ville ikke prosjektet med sats på 88 kroner ta 15 år å nedbetale, men vel 12 år. Med det som KSO kaller vedtatt sats av de rødgrønne (selv om han selvsagt er klar over at samtlige parti var enige om at man måtte se på denne satsen som var en ren teknisk beregning ut i fra gjeld og en rente på 6,5%), ville det da tatt under 10 år å nedbetale prosjektet.

  KSO forskotterer at bompengereformen han har planlagt vil staten overta rentekostnaden. Problemet er imidlertid at denne reformen og rentekompensasjonen foreløpig kun eksisterer i hans eget hode – eller er det avklart med regjeringspartner og samarbeidspartnere at staten skal bruke store beløp på dette? Kostnaden med en slik modell er i øyeblikket nærmere 1,5 milliard årlig – kraftig økende etterhvert som KSO åpner flere bommer.

  Videre er det selvsagt et spørsmål om begrunnelse for at ikke bomprosjektene skal dekke den reelle kostnaden ved å låne penger, men i stedet skyve deler av regningen over på staten. Riktignok har aldri Frp regnet renteutgifter som en virkelig kostnad og konsekvent regnet dette som administrasjonskostnad – men etter et år i regjering så skulle man tro at ministeren var klar over at penger har en nåverdi som er forskjellig fra framtidig verdi.

  Så er det selvsagt slik at lavere bomavgift kan bety at man får økt trafikk – dels fra mindre trafikk på andre veier, dels ved mindre bruk av kollektivtrafikk og dels ved økt reiseaktivitet. Det kan også være at det kan være noe spare på å slå sammen bompengeselskap selv om det neppe er store beløpene.

  Hverken TV2 eller ministeren har i denne saken gjort en beregning av reell rentekostnad – rentesats minus inflasjon. Det står verken TV2 eller ministeren til ære. Enda mindre står det ministeren til ære at han later som en endring av beregningsteknisk rente endrer den reelle rentekostnaden eller at han trekker inn mulige endringer i fremtiden for beregning av løpetid og kostnad for den nye satsen – men ikke kommenterer at tilsvarende virkning ville det hatt for opprinnelig sats.

  • Det blir spennende å se hvilke trekk Ketil Solvik-Olsen og Frp vil komme med fremover for å forsøke å overbevise befolkningen om at de virkelig utgjør en forskjell i bompengesaker.

   På forsommeren sto statssekretær Bård Hoksrud på torget i Harstad og fortalte Harstad Tidende at det vil bli mye mindre bompenger i veipakke Harstad enn først foreslått siden -“en lavere rente reduserer kostnadene med 240 millioner”

   -“Under den forrige regjeringen ble det betalt 6,5 prosent rente på investeringene, men nå er denne satsen redusert til 2,5 prosent rente.” sier Hoksrud

   Selvfølgelig vet både Hoksrud og Solvik-Olsen at dette er tøys og fanteri siden det er forskjell på budsjett-renter og renter som må betales, men det virker som at det er en gjentatt strategi å spiller på folks manglende kunnskap om renter og finans.

   http://www.ht.no/incoming/article9775841.ece

   • Under stortingsbehandlinga i juni om Harstad-pakka fikk samferdselsministeren påpakning fra samtlige parti for å rote en eventuell fremtidig bompengereform med rentekompensasjon inn i behandlingen av en enkelt utbyggingssak i Stortinget og for å endre den beregningstekniske renten uten begrunnelse eller vurdering av konsekvenser. Til tross for gjentatte oppfordringer i debatten så valgte KSo å gå rundt grøten.

    Rentekompensasjonsordningen som KSO gang på gang bruker for å vri fokuset vekk fra at han blander beregningsteknisk rente med virkelig rente som skal betales er på ingen måte vedtatt av Stortinget – den er ikke engang behandlet, langt mindre har man sett på finansieringen av den. Da blir det direkte useriøst å forskuttere ordningen.

    KSO og Hoksrud argumenterer gang på gang om hvor mye de sparer norske bilister for – men glemmer at regningen for veien er om lag den samme om man betaler gjennom bompenger, gjennom skatteseddelen eller gjennom å trykke penger ved å tappe oljefondet. For 80% av skattyterne er bilister og vil få det meste regningen uansett selv om man får dyttet 20% over på eldre og andre uten bil. Det kan hende at KSO og BH synes dette er prisverdig – hvem vet?

Comments are closed.