Ny giv for veiene

Veiinvesteringene vil øke mer enn 20 % neste år, veivedlikeholdet over 43 %. Bevilgningene til fylkesveier øker 67 %. Det er forskjellen på H/FrP regjeringens budsjett for Stoltenbergs siste budsjettforslag.

For første gang på mange tiår vil vi i 2015 begynne å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier. En høyst nødvendig ekstrainnsats for å rehabilitere mange av landets tunneler er i gang.  Samtidig igangsetter vi planlegging av nye veiprosjekter over hele landet. Ja, allerede da vi tiltrådte begynte vi å fremskynde veiprosjekter. Gjennom økte bevilgninger har Regjeringen fremskyndet arbeidet med 12 større veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand til E105 Kirkenes-Russland. Vi forenklet planarbeidet på 13 andre veiprosjekter, slik at man raskere kan komme i gang med bygging. Dette følger vi yttereligere opp i statbudsjettet.

Dermed kan vi trolig igangssette bygging av Arendal-Tvedestrand, flere år tidligere enn de rødgrønne tenkte. Tilsvarende for E6 Kolomoen i Hedmark. E6 sør for Trondheim var tenkt ferdig i 2032, nå kan vi snakke første halvdel av 2020-tallet. Vi klarer ikke fikse alle veiutfordringer på ett år, men vi følger opp våre valgløfter og leverer en betydelig økt satsing. Det handler om å tenke fornuftig utbygging, økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet. Det gir mer igjen for skattekronene.

Også på fylkesveier er det kraftig økning. Bevilgningene foreslås økt med rundt 70% sammenlignet med Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Vi skal øke vedlikeholdet av tunneler, legge mer asfalt og rassikre flere veier.

Men penger er ikke alt. Vi er også i gang med viktige reformer i måten vi planlegger og organisering veibygging på. Vi skal ha en reform av bompengesektoren for å kutte kostnader for bilistene. FrP ble minste parti i en mindretallsregjering. Dermed fikk vi ikke gjennomslag for å fjerne bompenger, men vi har fått gjennomslag for at bompengeandelen skal ned. I opposisjon tapte vi alle slike slag – nå får vi gradvis gjennomslag, selv om vi bare har 29 av 169 stemmer i Stortinget.

Vi har fremskyndet beslutninger om lokalisering av godsterminaler, veitraseer på E39, parkeringsregelverk, m.m. – vanskelige saker som lå i mange, mange år uten at noen skar gjennom. Tempoøkningen medførte at AP og SP i Stortinget krevde en ny diskusjon av Nasjonal Transportplan i lys av økte satsinger fra H/FrP regjeringen. Beklager, men flere år med utredninger gir ikke tempoøkning. Tiden for å utrede seg til handlingslammelse er forbi.

email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser