Langsiktig satsing på infrastruktur

Dype hjulspor i asfalten. Kjøreledninger på jernbane som går i stykker. Signalanlegg som svikter. Dette er dessverre en del av transporthverdagen mange steder. Lang tid med forsømt vedlikehold kan til slutt ikke skjules. Kostnaden og ulempene må folk flest bære. Forsinkelser, slitasje på kjøretøy, irritasjon, bekymring. Dere har hørt mange festtaler om kjempeløft for jernbane. Likevel økte vedlikeholdsetterslepet for jernbanen med nesten en milliard kroner årlig de siste ti årene. Situasjonen for veisektoren har vært likedann.

Jeg er stolt av at 2015 vil representere en ny retning. Bevilgningene til vedlikehold får et ekstraordinært kraftig løft. Vi mener det er avgjørende viktig å ta vare på den infrastrukturen vi allerede har. For første gang på tiår vil vedlikeholdsetterslepet bli redusert, både på vei og jernbane. Denne regjeringen prioriterer vedlikehold. Politikere liker nok best store prosjekt med snorklipping, heder og ære fremfor asfaltlegging og utskifting av deler til kjøreledningene på jernbane. Men vedlikehold er riktig. I det lange løp lønner det seg å ta vare på det vi har. Vi må slutte å spare oss til fant.

Vedlikehold handler ikke minst om trafikksikkerhet. Hvert år dør det mellom 150 og 200 mennesker på norske veier. En tragedie for de som blir berørt. Bedre og tryggere veier kan spare oss for sorg og savn. Det handler også om framkommelighet. For folk flest, for næringslivet og for dem som transporterer gods på veiene. Bedre infrastruktur kutter kostnader og styrker næringslivets konkurranseevne.

Altfor mange jernbaneavganger har blitt innstilt fordi infrastrukturen ikke holder mål. For jobbpendleren skaper det irritasjon. For næringslivet betyr det at godstransporten flyttes over til lastebiler, det motsatte av hva man ønsker politisk. Når jernbanen igjen blir forutsigbar og pålitelig, da først kan vi snakke troverdig om at godstransporten skal flyttes fra vei til jernbane.

Dette trendskiftet i vedlikehold var ikke planlagt for mange år siden. Det skjer fordi velgerne ønsket ny regjering. Nå ser man resultatene. Kun ett år etter regjeringsskiftet klarer vi levere den politikken vi etterlyste i opposisjon. Og satsingen vil fortsette de neste årene. Vi har opprettet et infrastrukturfond, hvor avkastingen kanaliseres til vedlikehold. Fondet allerede har fått tilført 70 milliarder kroner. Det gir en forutsigbar vekst for de kommende år.

email
About Ketil 374 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser