Gode posttjenester over hele landet

Gode posttjenester over hele landet. Det er regjeringens mål, og det jobber jeg for.

Regjeringen har sendt på høring utkast til en ny postlov. Dagens lov er fra 1996, og trenger noen oppdateringer i tråd med at verden går framover. Det behovet har også ledelsen i Posten bekreftet.

I den forbindelse har enkelte representanter på venstresiden forsøkt å skape mest mulig støy, og hevder at det skal bli dyrere og dårligere posttjenester i distriktene. Det er ikke riktig, og det er leit at enkelte bevisst skaper slik usikkerhet. La meg derfor oppklare noen viktige punkter.

Regjeringen legger til grunn fortsatt enhetsporto for brevene du og jeg sender. Altså, det skal ikke koste mer om du sender julekort fra Oslo til Lillestrøm enn om du sender fra Oslo til Kirkenes. Påstanden om at prisene skal opp er altså feil.

Påstanden om prisøkning i distriktene blir spesielt urimelig når vi vet at enhetsportoen praktiseres også der hvor Posten i dag har fri konkurranse – all brevpost over 50 gram og for pakker. Ja, sjekk selv – posten tar samme pris for Norgespakken uavhengig av hvor i landet den sendes. Enhetsportoen praktiseres, selv når den ikke er politisk vedtatt. Da burde venstresiden oppdatere argumentene sine.

Regjeringen vil også sikre likeverdig posttjenester over hele landet. Det skal være like mange omdelingsdager i Oslo som i Kirkenes. Ergo tar kritikerne feil også her.

Postens største utfordring er at stadig færre sender brevpost. De siste årene er volumene nesten halvert. Årsaken er e-post, nettbank og aviser på internett. I tiden som kommer skal stadig mer av offentlige brev sendes digitalt, og dermed vil brevvolumene i Posten reduseres ytterligere. Mens postbudet kommer en gang om dagen, så er epost åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Og det gratis å bruke. Det er den nye virkeligheten, og Posten tilpasser seg selvfølgelig.

Lørdager er det spesielt lite post til omdeling. Likevel må hele Postens apparat i aksjon. Dette koster mange hundre millioner kroner i støtte over statsbudsjettet hvert år. I erkjennelse over veldig lave postvolum på lørdager, har regjeringen derfor foreslått at post ikke skal omdeles på lørdager. Sjekk selv – hvor mye post får du på lørdager?

Aviser, sier du da. Ja, enig. Aviser er ”ferskvare”. 85 prosent av landets aviser distribueres til abonnenter via egne avisbud. 15 prosent via Posten. Derfor har regjeringen bedt om innspill fra landets aviser og kommuner om synspunkt på hvordan dette best kan organiseres, slik at vi fortsatt får våre aviser på lørdager. Her kan vi opprette nye avisruter, vi kan få Posten til fortsatt å gjøre jobben der avisbud ikke finnes, eller finne andre løsninger. En del aviser har svartmalt situasjonen, og gir inntrykk av at lørdagsutgaven nå forsvinner. De burde heller bruke tiden på å spille inn forslag til løsninger i høringsprosessen. Det er jo hele poenget med en høring.

Posten har gått gjennom mange endringer, og jeg har møtt mange entusiatiske og flotte medarbeidere. En verden med mer elektronisk kommunikasjon, mindre brevpost og mer internetthandel betyr at Posten fortsatt må tilpasse seg. Det er jeg trygg på at de klarer, og at det skjer med oss innbyggere i sentrum.

email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser