Hvordan var historien nå igjen…?

Våren 2014 fikk vi besøk i Samferdselsdepartementet. En delegasjon fra Sør Trøndelag fylkeskommune var bekymret over veistandarden på E6 sørover fra Trondheim. I powerpoint presentasjonen med fylkeskommunens logo stod det at strekningen Ulsberg-Melhus var viktig, men at ”gjennomføring med tempo i gjeldende NTP = ferdig etter 2032”. I rødgrønn NTP var det ”16-17 års byggetid”. Det de ønsket var ”vi vil ha denne veien ferdig i 2023 fremfor 2032.” 

H/FrP var positive til budskapet. Vi gikk tross alt til valg på raskere fremdrift, og i budsjettet for 2015 leverte midler til planlegging av denne vegstrekninge slik at det er mulighet for å fremskynde den.

So far, so good. Det oppsiktsvekkende hendte deretter, da AP plutselig hevdet en slik satsing var påtenkt hele tiden. Altså – AP forsøker gi inntrykk av at H/FrP bare gjennomfører APs opprinnelige plan. I Adresseavisen høsten 2014 hevdet Aps fylkesordfører Tore Sandvik, og Aps stortingsrepresentanter Trond Giske, Ingvild Kjerkol m.fl. at AP hele tiden planla for 2023 ferdigstillelse. Kjerkol hevder Høyre dikter opp påstanden om 2032.

Da spør jeg meg – dersom AP har rett, hvorfor sendte AP-Sandvik da en delegasjon til Oslo for å be om raskere fremdrift? Hvorfor valgte de selv å skrive 2032 på sin presentasjon? Dersom AP planla rask fremdrift på E6, hvorfor lå det ikke penger inne i 2014 budsjettetforslaget fra Stoltenberg? Dette er et tydelig eksempel på hvordan AP i opposisjon forsøker omskrive historien og fakta fra sine åtte år i regjering.

Høyre og FrP gikk til valg på raskere utbygging av infrastruktur. I opposisjon støttet vi veiprosjektene de rødgrønne klarte å enes om, men vi vil mer – både på vei og jernbane. I regjering har vi begynt å levere, ikke bare penger men også beslutninger.

 

I 2014 budsjettet leverte H/FrP ekstrabevilgning til planlegging av E6 Korporals bru. Dette følger vi opp for 2015 budsjettet med bevilgninger til planlegging/prosjektering av hele strekninger. Det gir rom for langt raskere gjennomføring av prosjektet enn hva Sør Trøndelag fylkeskommune fryktet fra rødgrønn regjering.

 

Jeg er glad for at AP nå kommuniserer større forventninger til fremdrift med dagens regjering enn hva de leverte selv. Det er en tillitserklæring basert på hva de allerede har opplevd. Vi har levert beslutning om flytting av godsterminalen i Trondheim , styrket vedlikeholdet av Dovrebanen og styrker nå togtilbud rundt Trondheim (Melhus). Vi har lovet at staten skal finansiere halvparten av Superbuss infrastrukturen i Trondheim, et langt sterkere løfte enn hva AP gjorde i regjering. Og vi bevilget nettopp penger til økt bruk av biogass i bussflåten i Trondheim. Vi tenker firefelt motorvei der forrige regjering tenker 2 felt. Vi skal reformere måten vi bygger vei – blant annet ved å bygge mer helhetlig gjennom OPS eller veiselskap. Vi vil bruke statlig plan for å få fortgang på prosjektene. Jeg registererer at AP nå er utålmodige, men det er altså fordi de nå øyner håp som var borte under rødgrønn regjering. Debatten ville likevel vært ryddigere om man forholdt seg korrekt til historien.

email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser