Ubetydelig eller håndfast om samferdselssatsing i Rogaland…?

Jeg hadde æren av å holde innlegg på det årlige Sola-møtet i Rogaland. Et sted hvor næringsliv, politikere og innbyggere møtes for å se litt på utfordringer og perspektiver for regionen og landet.

Haugesunds avis omtaler 13. januar møtet, og nøyer seg med å hevde at det var “lite håndfast på samferdselsfronten”. Vel, siden jeg var der kan jeg fylle inn med litt av det håndfaste som ble nevnt:

Bevilgningen til veivedlikehold øker med 66 % i 2015 sammenlignet med forrige regjerings budsjettforslagfor 2014. For første gang på mange tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei.

Bevilgninger til planlegging av nye veiprosjekter dobles i statsbudsjettet. Utredning om øst-vest -veiforbindelsene foreligger snart, og denne vinteren skal flere fra regjeringen kjøre de ulike veistrekningene for å få erfaringer og møte folk langs veien.

E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefelts vei, der forrige regjering la opp til to felt. Trasévalg er tatt på E39 nordover mot Bergen. Vi har god fremdrift på Rogfast og Ryfast.

Det jobbes med forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen. Antall avganger på Sørlandsbanen er tilnærmet fordoblet på grunn av ekstrabevilgninger fra dagens regjering. Kapasiteten på Jærbanen kan dobles ved at utbedringer av flere perronger fremskyndes med flere år.

For å nevne noe av det som er relevant for Rogaland. Jeg synes dette er verdt å informere om. 🙂

Foredraget kan for øvrig høres/sees her, spol ca 59 minutt ut i opptaket: http://www.aftenbladet.no/tv/Solamotet-2015_-del-2-3606691.html?paging=5&section=tvaftenbladet

email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser