Ubetydelig eller håndfast om samferdselssatsing i Rogaland…?

Jeg hadde æren av å holde innlegg på det årlige Sola-møtet i Rogaland. Et sted hvor næringsliv, politikere og innbyggere møtes for å se litt på utfordringer og perspektiver for regionen og landet.

Haugesunds avis omtaler 13. januar møtet, og nøyer seg med å hevde at det var “lite håndfast på samferdselsfronten”. Vel, siden jeg var der kan jeg fylle inn med litt av det håndfaste som ble nevnt:

Bevilgningen til veivedlikehold øker med 66 % i 2015 sammenlignet med forrige regjerings budsjettforslagfor 2014. For første gang på mange tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei.

Bevilgninger til planlegging av nye veiprosjekter dobles i statsbudsjettet. Utredning om øst-vest -veiforbindelsene foreligger snart, og denne vinteren skal flere fra regjeringen kjøre de ulike veistrekningene for å få erfaringer og møte folk langs veien.

E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefelts vei, der forrige regjering la opp til to felt. Trasévalg er tatt på E39 nordover mot Bergen. Vi har god fremdrift på Rogfast og Ryfast.

Det jobbes med forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen. Antall avganger på Sørlandsbanen er tilnærmet fordoblet på grunn av ekstrabevilgninger fra dagens regjering. Kapasiteten på Jærbanen kan dobles ved at utbedringer av flere perronger fremskyndes med flere år.

For å nevne noe av det som er relevant for Rogaland. Jeg synes dette er verdt å informere om. 🙂

Foredraget kan for øvrig høres/sees her, spol ca 59 minutt ut i opptaket: http://www.aftenbladet.no/tv/Solamotet-2015_-del-2-3606691.html?paging=5&section=tvaftenbladet

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

11 Comments

 1. Håper at satsingen på dobbeltspor på Jærbanen også har langisktige tanker slik at vi ender opp med et høyhastighets togtilbud mellom Nord-Jæren og Oslo-regionen.

   • For å få passasjerer må en ha et tilbud. Det flyselskapene som i så fall skal se seg over skuldrene om vi tenker strekningene til Kristiansand og Oslo.

    Når det gjelder internt i Rogland vil et høyhastighets dobbeltspor gjøre mye for bo og arbeidsmønsteret. Da kan en, om en er litt fremsynt, legge til rette for smart boligbygging langs jenbanen.

    Med andre ord, dette handler ikke om i dag, men om hva en skal legge til rette for av muligheter.

 2. Ja, det forteller om ikke bare svake media, men det forteller utvilsomt om bevisst “hemmelighold” av hva som skjer i samferdselsdepartementet. MEN – heller ikke FrP bruker nødvendige ressurser for å markedsføre og gjøre kjent det beste som partiets ministre makter å gjennomføre UTEN full makt i stortinget i forbedret norsk samferdsel.

  MEN – et lite tips til Solvik-Olsen: Hold en lav profil om at Ryfast er under arbeid. FrP er ikke ansvarlig for dette samferselsvanviddet, men departementet bør heller i egen interesse forberede den nødvendige reserveløsningen for et ferdig Ryfast. Denne reserveløsningen blir ikke bare en reserve, men et alternativ nr. 2 som nok kommer til å få minst like stor trafikk som Ryfast – om man makter fullføre Ryfast da.

 3. Kjære Kjetil.
  Det du/dere gjør er ikke bare bra, – det er kjempebra! Men det nytter ikke at du/dere fører en håpløs kamp kun i sosiale media.
  I 2015 er det KOMMUNIKASJON som gjelder.
  Få på plass en kommunikasjons avdeling av profesjonelle som vet hva de driver med og som kan få ut budskapet på bred front.
  dET ER I MEDIA (alle media) – KAMPEN STÅR, OG DER ER DERE FOR DÅRLIG SKODD.
  PS: Bare ring hvis det er noe du lurer på. Jeg har 35 års fartstid.

  • Verdal Frp foreslår i resolusjon ved fylkets årsmøte i helga at FRP oppretter et mediasenter. Samordner innlegg, utspill og tilsvar med utsendelse av slike til alle lag. Vil også øke kompetansen til våre medlemmer og tillitsvalgte i retorikk!

 4. Er veldig mye bra vi hører om sør for Trondheim, men hva med de som bor Nord for saltfjellet? Hva tenker du om f.eks den dårlige standarden over Hamarøy og videre kommunikasjon? Hva med veien Mellom Å-Andenes? dette er en stor region (Lofoten & Vesterålen) som absolutt burde knyttes sammen med tunnel og bedre veier.

 5. Kan du forklare de nye “Transportvedtektene”? Hvorfor er rullestoler over 120 x 70 cm. forbudt å reise med tog??? Det har vært god plass for “rullestol-scootere” på 145×70 cm i mange år! Dette er veldig viktig for mange bevegelseshemmede personer!

 6. Alt høres jo veldig flott ut men virkeligheten blir at en må betale dyre bompengeavgifter for å kjøre på den nye E39. Slik som regjeringen holder på nå så blir Norge snart innestengt i bare bomringer. Kan ikke fatte og begripe at dere som voksne folk kan stenge inne hele kommuner med bomringer..

 7. Synd at det er så vanskelig å få sendt et brev /e post til politikere.
  Det blir snakket om nye veier men ikke om hvordan disse skal bli.
  Norske veier er 30% for lange, det betyr mange svinger og økte
  forbruk.
  Det gjelder også nye veier som den nye E 39 gjennom Ålgård, den
  bukter seg gjennom landskapet og går over / under to skoler to
  barnehager og et eldresenter, snakk om trasevalg.
  Informasjonsmøtet ble som vanlig lagt til sommerferien for at
  færrest mulig skal ha anledning til å møte opp.
  Å bli berørt (som det står i brevet) betyr for meg at huset vårt skal
  rives, det betydde det forrige gang vi var berørt. Og det kostet oss
  mange hundre tusen å etablere oss igjen.
  Dette er tredje gang vi blir berørt, skal vi aldri få fred.
  Håper du leser dette Ketil Solvik Olsen, og gjør noe med det
  MVH Tom Helge Sørhus.

Comments are closed.