Ny godsterminal – et gode. Hvorfor gjør AP det til problem?

I over 30 år har det blitt vurdert og utredet å flytte godsterminalen ut av Trondheim sentrum. Terminalen kan vanskelig utvides i dagens område, og arealene er utvilsomt attraktive for byutvikling. Flytting kan også få en del tungtrafikk ut av sentrum. Det er bra for luftkvalitet og bymiljø. Etter 30 år med utredninger og ubesluttsomhet tok H/FrP-regjeringen affære og ga beskjed om å få fortgang i prosessen. Nå foreligger en anbefaling fra Jernbaneverket om å flytte terminalen til Torgård.

Det er bemerkelsesverdig at reaksjonen fra fylkesordfører Sandvik er frykt for at arbeidet med godsterminalen vil forsinke E6 (Adresseavisen 15. januar). Fremfor å glede seg over at saken endelig har fremdrift, forsøker fylkesordføreren å skape negativitet. Hvor god tid har han? I presentasjoner fra Sør Trøndelag fylkeskommune har man lagt til grunn at E6 skal være ferdig rundt 2032. Beklager, men vi kan ikke vente med å tenke på ny godsterminal til etter 2032. Men med Sandviks logikk forstår jeg hvorfor AP nøyde seg med evigvarende utredninger i sine åtte regjeringsår. H/FrP-regjeringen er mer ambisiøs. Vi har økt bevilgningene til samferdsel kraftig. Bevilgningene til planlegging av E6 er økt, og fremdriften ligger dermed foran rødgrønt skjema. Det er derfor ikke grunnlag for å snakke om forsinkelse av E6, snarere tvert imot. Jeg er også trygg på at det er mulig å jobbe frem både E6 og terminal.

Når fylkesordføreren bekymrer seg over jernbanesitusjonen på generelt grunnlag, så kan jeg glede han med følgende: Etter åtte år med rødgrønt vedlikeholdsforfall vil bevilgningene i 2015 øke kraftig, og vedlikeholdsetterslepet blir faktisk redusert, for første gang på over ti år. Det vil øke konkurranseevnen for godstransport på Dovrebanen. Det legges også til rette for mer persontransport på Trønderbanen, ved at pendelen forlenges til Melhus. Fylkesordføreren burde se lyst på livet.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

Comments are closed.