T-bane til Ahus – fakta og fiksjon

I opposisjon kjempet FrP, sammen med Høyre, KrF og Venstre, for at staten skulle dekke halvparten av investeringskostnadene for store kollektivprosjekt i de største byene. AP latterliggjorde dette, og mente det var overbud. Nå leverer H/FrP-regjeringen forpliktende bevilgninger til realisering av Fornebubanen, og det ser langt mer lovende ut også for Ahus-banen. Sammen med KrF og Venstre har vi fått inn et taktskifte for kollektivsatsing i de største byene. Det var på høy tid.

Jeg har merket meg at Ap-leder Jonas Gahr Støre nylig var på snarvisitt i Lørenskog/Lillestrøm. Her har vi virkelig en politiker som snur kappen etter vinden. Nå lover han penger til Ahusbanen, et prosjekt som han i regjering knapt klarte å nevne i Nasjonal transportplan, og enda mindre ville prioritere penger til. Dette bekreftet sågar APs egne lokalpolitikere da Støre besøkte dem: “Vi har lenge følt at vi har mast om Ahus-banen uten å få den helt store responsen, men det ser ut til å ha skjedd noe som gjør at flere er opptatt av dette nå”, mener APs Ragnhild Bergheim.”

Det har hun rett i. Den viktige endringen er ny regjering. Mens Støre bedriver seminarvirksomhet og dialog med seg selv, har H/FrP for lengst lagt frem en offensiv kollektivhandlingsplan. Blant tiltakene er å stimulere til at flere bosetter seg rundt kollektivknutepunktene, og at det blir økt frekvens og kapasitet på buss og skinnegående kollektivtrafikk. Staten skal ta halve regningen for de store infrastrukturinvesteringene i de største byene, der behovet er størst. I tillegg skal vi støtte økt satsing på jernbane og legge bedre til rette for ekspressbusser og innfartsparkering, for å nevne noe. Det er interessant at AP måtte i opposisjon for å se nødvendigheten av statlige forpliktelser til kollektivsatsing i Osloområdet. Og åtte år uten særlig satsing tilsier at AP bør forbli i opposisjon. Dagens regjering har en helt annen satsing, og det vil innbyggerne merke.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Det er ikke måte på hva folket rundt om i landet skal bruke skattepengene sine på Østlandet /Oslo/Akershus. Nå får det bli slutt. Bruk penger på en skikkelig 4 felts E6 til Finnmark i nord, samt at jernbanen forlenges til Finnmark. Veien nordover er som en orm med telehiv, og mange plasser er det ikke plass til midtstripe. Videre er det snakk om å bygge en ny motorvei til Oslo fra sør. IDIOTI, når man hører politikerne skal straffe bilistene for forurensing, som politikerne ber om. Videre er det snakk om Fornebubanen, bane til Lørenskog osv,osv. Dette kan da ikke få fortsette slik. HELE landet må utbygges. Oslo er IKKE Norges navle – bruk heller noen penger på å gjøre byen krim-fri. En av Europas farligste byer og oppholde seg i….

Comments are closed.