Urimelig AP kritikk om jernbane (igjen)

Den ene dagen vil Hedmark AP løpe bort fra Hedmarks finansiering av lokaltogtrafikk mellom Karlstad og Kongsvinger. Neste dag får de oppslag i media hvor de anklager regjeringen for ikke å ville satse på strekningen. Jeg tror de fleste ser at dette er urimelig kritikk, men på ingen måte unikt for hvordan AP i opposisjon oppfører seg. Innlegget nedenfor er sendt til aviser i Hedmark, i håp om å få en mer opplyst debatt. Legg gjerne igjen tips i kommentarfeltet dersom du hører AP komme med anklager som du vet/tror er urimelige.

Kongsvingerbanen er en viktig jernbanestrekning. Jeg er derfor svært glad for at vi har sikret at det nye hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm fra desember i år vil stoppe for av- og påstigning i Kongsvinger. Jeg tror dette blir en suksess. Med kraftig redusert reisetid mellom Oslo og Stockholm blir toget en konkurrent til flyet, og Kongsvinger får et bedre jernbanetilbud. Dette stoppet på Kongsvinger lå ikke inne i svenske SJs planer, men har vært et krav fra regjeringens side. Enkelte medier i Hedmark har forsøkt å gi inntrykk av at regjeringen ikke engasjerte seg i saken, men resultatene viser at det åpenbart var feil. La meg samtidig gi honnør til Høyres og FrPs stortingsrepresentanter som har vært aktive pådrivere i lang tid, samt Kongsvingers ordfører og leder for Jernbaneforum Kongsvingerbanen, Øystein Østgaard (H). Arbeidet har gitt resultater.

Det er samtidig trist å oppleve hvordan Arbeiderpartiet forsøker å skape støy rundt banen. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) hevdet forrige uke at regjeringen var lunken til lokaltoget fra Karlstad. Det er ikke riktig. Tvert imot har staten nettopp sagt seg villig til å overta Hedmarks del av finansieringen for lokaltoget, etter at Hedmark fylkeskommune ville trekke seg fra den felles avtalen med departementet og Värmlandstrafikk, som finansierer lokaltoget mellom Karlstad og Kongsvinger. Det er derfor urimelig å hevde at regjeringen er lunken til tilbudet.

Både Hedmark og Samferdselsdepartementet hadde ønsker om at lokaltogene mellom Karlstad og Kongsvinger skal kunne kjøre videre til Oslo, uten at man trengte å bytte tog. Det bitre faktum er at det rett og slett ikke er plass på linjen. Da foretrekker jeg å beholde timesfrekvens på Kongsvingerbanen (Kongsvinger-Oslo-Asker) samt opprettholde satsingen på godstogtrafikk på Kongsvingerbanen. Jeg finner det oppsiktsvekkende dersom AP vil skrote et av disse tilbudene. I møte med Hedmark fylkeskommune tidligere denne vinteren forklarte vi denne situasjonen, og at vi har bedt Jernbaneverket vurdere alle tenkelige løsninger. Vi oppfattet at Hedmark-delegasjonen vi hadde på besøk i departementet, med fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) i spissen, hadde forståelse for dette, og at man selvsagt ikke ville rokke ved timesfrekvensen på NSB sine lokaltog. Dersom AP nå har ombestemt seg og vil ofre timesfrekvensen eller godstrafikken, så bør de være ærlige på det.

Denne regjeringen satser på jernbanen. Etter regjeringsskiftet har budsjettet til Jernbaneverket økt fra om lag 12 milliarder. til 18 milliarder kroner. Det er en eventyrlig vekst på kort tid. For første gang på flere tiår reduserer vi nå det enorme vedlikeholdsetterslepet på den jernbanen. Til sammenligning ble vedlikeholdsetterslepet fordoblet under rødgrønn regjering.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Om du har klart å løse problemet til reisende fra Kongsvinger tar jeg av meg hatten, Solvik Olsen.

    Vi får høre hva de som bor i Kongsvinger har å si når toget har kommet i drift.

  2. Det grunnleggende problemet er at Kongsvingerbanen er og har vært nederst på prioriteringslista i veldig mange år. Flere av kommunene langs Kongsvingerbanen er blant de raskest voksende kommunene i Norge, og det legges opp til veldig stor vekst frem til 2040. Da de samme kommunene også er blant de største pendlerkommunene i Norge betyr det stor økning i antall passasjerer.

    Det eneste som har skjedd de siste årene er at vi har fått ett dobbelt togsett. Men for å få det doble togsettet, fjernet man to avganger. Så da var man like langt. Et par stasjoner har også blitt forlenget. Men istedenfor å forlenge de resterende plattformene, kom det denne uka forslag om å legge ned 4 nye stasjoner.

    Hvor er planene for flere kryssningsspor eller aller helst dobbeltspor mellom Lillestrøm og Kongsvinger?

Comments are closed.