Fortsatt lørdagsomdeling av aviser

E-post har kommet for å bli. Mange opplever epost, sms, sosiale medier etc som raskere, bedre og billigere i sin skriftlige kommunikasjon, både i arbeid og fritid. Det betyr at stadig færre sender brev i posten. Ja, det har vært rundt 50% nedgang i Postens brevomdeling siden 2000. Og fallet vil fortsette. Det er situasjonen når vi har gjennomgått dagens Postlov for å oppdatere lovverket og sikre at Posten Norge AS er best mulig tilpasset fremtiden. Ja, for mens brevpost går ned, så går volum på pakkepost opp, blant annet på grunn av internetthandel.

I dag har vi fremlagt forslag til ny Postlov. For deg og meg som kunder blir det ikke stor forskjell. Post i butikk” har vært en stor suksess, og skal satses på videre. Vi skal fortsatt ha enhetsporto for enkeltsendinger – altså lik porto uavhengig av hvor i Norge du sender brevet ditt. Posten som bedrift får et oppdatert regelverk som er bedre koordinert med andre land, noe de selv har etterlyst. Forbrukerperspektivet styrkes med klageorgan.

I hverdagen vil man merke at det blir slutt på postomdeling på lørdager – det er rett og slett for lite post. En vanlig lørdag har 75 % mindre post enn øvrige dager. Posten drifter dermed et stort sorterings- og omdelingssystem men med ganske få brev. Dette grepet vil gi rundt 400 mill kroner i sparte kostnader. Jeg tror få personer som savne at det kommer regning eller reklame på en lørdag. Men, vi sikrer at aviser fortsatt skal distribueres på lørdager. Det har vært viktig for mange, og var noe vi spesielt ba om innspill på i høringen. Avisen er jo ferskvare, og mange foretrekker avisen i papirformat selv om digitalversjon er tilgjengelig. 85 % av avisene kommer med avisbud, 15 % med postbud.

Noen kritikere er misfornøyd med at ny postlov også åpner for konkurranse på brev under 50 gram. De hevder dette vil “rasere” posttilbudet. Disse kritikerne glemmer at brevpost allerede opplever stor konkurranse fra ”e-post”. Ja, det digitale samfunnet har utfordret papirsamfunnet i lang tid. Da Samferdselsdepartementet gjennomførte høring om postloven, kom om lag 85 prosent (!) av innspillene på e-post, bare et fåtall ble sendt med tradisjonell brevpost. Det illustrerer tydelig at verda endrer seg, selv hos de som protesterer mot endringene.

La meg også minne om det allerede er full konkurranse på alle brev og pakker over 50 gram. Jeg har ikke fått noen klager om at tilbudet på pakkepost har blitt “rasert” på grunn av konkurransen. Og la meg minne om at Posten Norge klarer seg utmerket godt i konkurranse om kundene. Jeg synes det er bra folk engasjerer seg i Postens situasjonen, men la oss holde debatten på et jordnært nivå.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser