Mer helhetlig og langsiktig veisatsing

Denne uken lanserte vi veireformen. Alle fire samarbeidspartiene står sammen. Vi har jobbet lenge, diskutert og funnet løsninger. Samarbeidsklimaet er langt bedre enn media liker å gi inntrykk av.

Nå er vi klar til å gjennomføre det mange kaller den største reformen av norsk veibygging på mange generasjoner. Jeg er glad for støtten fra bilorganisasjonene, fra næringslivet, transportbransjen, fagmiljø og byggenæringen. Som ventet har AP og SP vært kritisk, det var de også da de regjerte og stemte imot våre forslag gjentatte ganger. På NRK Dagsnytt18 mente SP sågar at reformen vil sette norsk veibygging mange tiår tilbake. Ja ja.

Media har hatt mest oppmerksomhet på vårt foreslåtte veiselskap. Men veireformen handler om mer. Det handler om å organisere veisektoren bedre for å realisere flere prosjekter – bedre, raskere og billigere. Ulike prosjekt har ulike utfordringer. Det ligger til grunn når vi har vurdert hvilke prosjekter som passer i veiselskapet, som OPS eller i Vegvesenet. Sistnevnte vil fortsatt være den klart største og tyngste aktøren i vegsektoren.

Vegselskapet får en del lengre veistrekninger i sin portefølje. E6 nord- og sørover rundt Trondheim, E6 nordover fra Oslo inn i Hedmark/Oppland, E18 mellom Vestfold og Kristiansand, og E39 fra Kristiansand til Sandnes.  Dette er strekninger som man faglig vurderer vil være best egnet i denne selskapsformen. Enkelte spør seg – er nord Norge og nord Vestlandet glemt siden veiselskapet ikke har portefølje der. Svaret er nei. Ingen prosjekter blir utsatt eller avlyst i vegreformen. Dagens flertall støttet prosjektene som ligger i Nasjonal Transportplan, men vi vil mer enn det. Reformen og økte bevilgninger reflekterer dette. Vegselskapet er altså ikke eneste måten regjeringen satser.

Det satses stort på vei i nord Norge. Etter regjeringsskiftet er landsdelens andel av Vegvesenets riksveiinvesteringer økt fra under 15 % til over 20 %. Det skjer samtidig som budsjettets størrelse øker kraftig. Og, flere av veistrekningene i Nord Norge skal vurderes som OPS prosjekt, slik som E6 Sørfoldtunnelene.  E-105 til Russland var blant de første prosjekt som ble fremskyndet med ekstra bevilgninger etter regjeringsskiftet. Et annet fremskyndet prosjekt er Tjernfjellet. Det gjøres også et skikkelig vedlikeholdsløft. Noe er lett å se, som rekordnivå på asfaltering. Mye er derimot mer ”usynlig” men likevel høyst nødvendig, slik som vedlikehold av bruer, tunneler, grøfter og teknisk utstyr. La meg minne om at det er fjernet bompenger på flere veistrekninger i nord, slik som E6 Alta og det nye prosjektet på E6 Helgeland nord.

Det skjer veldig mye på Vestlandet. Vedlikeholdssatsingen har økt kraftig. Som i nord Norge er det ikke bare asfalt. Spesielt på tunneloppgradering skjer det et kraftig løft. Med dagens flertall er bevilgningene mer enn doblet. Vi ligger foran skjema for bevilgning til rassikring. Og la oss ikke glemme E39 og øst-vest strekningene. Prosjekter med enorme regionale og nasjonale effekter. Vi tok raskt beslutning om trasevalg og har allerede bevilget store midler til planlegging av disse prosjektene. Vegvesenet har i 2015 fått ca 30 mill kr til teknologiutvikling av bruløsninger. Siden det ligger mye komplisert bru- og tunneloppgraderinger i disse prosjektene, har vi vurdert at et nystartet vegselskap er mindre egnet nå. Vi har derfor valgt OPS som en bedre egnet løsning som supplement til Vegvesenet.

På 18 måneder har vi fremskyndet tyvetalls veiprosjekter, gjennom økte bevilgninger eller enklere planleggingskrav. Vi har snudd en nedadgående trend innen veivedlikehold til kraftig vekst. For første gang på flere tiår blir vedlikeholdsetterslepet redusert. Vi har fjernet bompenger på sju veistrekninger, og redusert takster flere steder – ved å nedbetale gjeld. Og bomreformen er under arbeid. Vi forenkler planprosesser, forenkler regelverk, rydder opp i parkeringsbransjen med nytt lovverk, styrker krav til, og kontroll av, vogntog. For å nevne noe.

Vi er langt fra i mål. Vi har mange utfordringer å løse, og det motiverer meg til å stå opp hver dag og ta fatt på oppgavene. Men akkurat  i dag er jeg litt ekstra stolt. Godt lagarbeid gir resultat.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

 1. Nå tror jeg nettopp ørene mine falt av. Jeg overhørte kjapt noe fra NRK debatt, “hva skal vi med nye veier, det er jo så få unge som tar førerkort” eller noe i den duren.

  Hørte jeg virkelig rett?

 2. Nå når de nå har startet med bygging av E6 sør for Trondheim.
  Hvordan tenker dere å løse det om godsterminalen blir bygd på Torgård?
  Ifølge tegninger fra Jernbaneverket, krysser denne terminalen under den nye E6.
  Er planen at ny E6 skal graves opp om noen år eller?

  Mvh
  Stian

 3. Hei, du gjør en glimrende jobb! Historiens beste samferdselsminister i følge NHO (hørte jeg)
  Følg med på Innbyggerinitiativ for Vestfjordforbindelsen mellom Nøtterøy og Stokke i Vestfold. Den er den billigste løsningen og løser Tønsbergs trafikale problemer. Og initiativet får massiv støtte i Nøtterøy og Tjøme, samt noe fra Stokke og Tønsberg.
  mvh Nina Lønningdal

Comments are closed.