Hva må til for å sikre fremtidens digitale infrastruktur?

Vår hverdag er digital. Vi leser nettaviser, streamer filmer og bruker sosiale medier. Vi bruker nettbank, handler på nett, lagrer bilder, musikk og dokumenter i nettskyer – og i disse dager leverer vi selvangivelsen digitalt. De fleste av oss tar nettet for gitt, og det er vanskelig å tenke seg en hverdag uten.

Nordmenn er faktisk verdensledende i bruken av internett. Rundt 95 prosent av nordmenn bruker Internett regelmessig, og Norge har flere enn 500 000 fiberkunder – noe som er mer enn Tyskland og Storbritannia har til sammen. Alt dette gjør at det stilles stadig større forventninger til ekomnettenes kapasitet, kvalitet og sikkerhet.

I regjeringsplattformen skriver vi at god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn. Det gjelder selvfølgelig også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon. Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og kan være en stor konkurransefordel for Norge i kampen om fremtidens arbeidsplasser.

Regjeringen har derfor besluttet å sette i gang arbeidet med en ny digital agenda for Norge. Ekomplanen (som omtaler den digitale infrastrukturen) skal være en selvstendig del og vi satser på å legge arbeidet fram for Stortinget på nyåret 2016. Ekomplanen vil omfatte temaer som sikkerhet i ekomnettene, bredbånd, mobil, markedsregulering, nye aktører og tjenester, nettnøytralitet, leveringsplikt og innføring av ny teknologi. Det kan fortsatt føyes på nye tema på lista.

Er vi klare for vår digitale framtid?

Hvilke mål bør vi sette oss?

Har du noen forslag til hvordan vi kan nå disse målene?

Ekombransjen er i stadig endring og nye tjenester og selskaper konkurrerer med de kjente teletilbyderne. Jeg ønsker derfor å få innspill fra alle typer aktører i markedet. Send meg gjerne ditt innspill til postmottak@sd.dep.no.

Alternativt kan du bruke Facebook eller Twitter. (#ekomplan)

11 Comments

 1. Norsk Romsenters “Rapport om sårbarhet ved bruk av satellittnavigasjon” fra mars 2013 bør gjennomgåes på nytt og se om hovedkonklusjonen stemmer overens med innholdet og det faglige råd som Justervesenets gruppe for tid og frekvens ved sjefsingeniør Harald Hauglin har gitt til Eksepdisjonssjef Alvhild Hedstein i epost datert 29.10.2013 11:01:00.
  Det er også et stort spørsmålstegn rundt Lovverket som skal ta opp i seg de anbefalinger som er gitt i rapporten, blant annet at hvordan samfunnsviktige etater og virksomheter (tele/bank/kraft/transport) skal forholde seg til følgende: ” Brukersektorer som direkte eller indirekte anvender GNSS for posisjonering, navigasjon og tidssynkronisering har selv ansvar for å analysere sektorspesifikk sårbarhet
  og innføre relevante sårbarhetsreduserende tiltak.” som er skrevet på papirside 94 i rapporten, og hvordan det harmonerer med den Hovedkonklusjonen som er gitt. Kan brannvesen, Politi, Ambulanse enkelt gå tilbake å bruke “kart&kompass” dersom NAVSTAR GPS/GNSS går ned pga menneskeskapte eller naturgitte forhold. Vil eksempelvis “Nødkom” forbli operativt uten NAVSTAR GPS/GNSS. Vil trafikksystemen for sjøfart AIS og for luftfart ADS-B fungere ved utfall av NAVSTAR GPS/GNSS. Vil søk&redning fungere som normalt? Eller utlevering av livsviktige medisiner og materiell til sykehus og andre, vil transportkjeden få problemer med å hente varer på containerkaier der containere er plassert og posisjonert for uthenting i en bestemt lokasjon basert på NAVSTAR GPS/GNSS? Det er mange fasetter som denne rapporten tar meget lett på. NAVSTAR GPS er satellittsystemet til USA, Galileo kommer til å være tilsvarende for Europa,, GLONASS er systemet fra Russland, BeiDou/Compass er Kinas system, men alle har samme type sårbarhet. Les tilsvarende sårbarhetsvurderingsrapport for UK og få diamentrale svar i forhold til den norske, hvorfor?!
  Jeg er storbruker av NAVSTAR GPS og GLONASS, og jeg kjenner til egenskapene til systemene meget godt, jeg kunne ikke anvende de samme effektive metodene som jeg gjør i dag til å få gjort jobben gjort, dersom SatNav går ut vil jeg måtte mangedoble tiden og endre utstyret mitt radikalt for å gjøre samme jobben, det gjelder mange sektorer i vårt dagens samfunn.
  Vennlig hilsen
  Jens Hoxmark mobil (+47)986 45 293 LinkedIn

 2. Digitalt sårbar, for hva…?

  Veldig få er klar over hvor avhengig vi er blitt av det Amerikanske GPS systemet.
  Du finner en GPS nesten i hver lille “dings” du kjøper. Den holder styr på hvor du er, eller hvor du skal eller hvor du har vært. Den forteller deg rett klokke og dato og legger opp en reiserute for deg på “No time”. Er du Online på Internett eller koblet til en av teleoperatørene sinne basestasjoner kan du få opp hvor det er trafikkaos pga. ulykker og få alternativ omkjøringsvei.
  I båten kan du få opp posisjonen til andre båter på kartplotteren. Kjekke greier i mørke, snøfokk og dårlig sikt.
  Ambulanse å brannvesen finner frem til deg på bilens GPS slik at du redder livet ditt…

  Kan du klare deg uten GPS?

  Klart jeg kan, vi greide oss jo uten GPS før….?

  Ja, men det var før amerikanerne oppfant GPS. Nå kan du nok ikke klare deg uten, og her er hvorfor:
  I hver satellitt som kretser over hodet vårt finnes det en ganske så nøyaktig klokke. En atomklokke, som er på nanosekundet rett. Denne klokken er synkronisert mot UTC, som er en verdensomspennende klokketid som alle som har behov for nøyaktig tid bruker.

  Ok, men hva har det med meg å gjøre…?

  Jo, når du kobler deg på Internett, eller bruker mobiltelefon, så er nettet du bruker synkronisert ved hjelp av GPS klokken. Hvis ikke ville det bli det totale kaos. Men det er ikke bare dette nettet som bruker GPS. Også strømnettet vårt er synkronisert ved bruk av GPS. Det viste du nok ikke…?
  Noen plasser er til og med trafikklysene synkronisert ved bruk av GPS.

  Tror du nå at du kan klare deg uten GPS…?

  Tjaaa….?
  Enn om jeg nå forteller deg at sola har hatt ett enormt utbrudd, og at de fleste GPS satellitter vil bli slått ut. Du vil miste internettforbindelsen din. Du vil ikke kunne bruke mobil eller fasttelefon. Du vil ikke kunne ta ut penger på kortautomater eller fylle bensin på bensinautomater. Etter noen timer vil du merke korte brudd i strømforsyningen til huset ditt.
  Det vil bli trafikkork i de største byene, og antakelig mange ulykker.

  Ambulanse, politi og brannvesen vil ha problemer med å finne frem i større byer fordi GPS i bilen ikke virker.
  Det vil etter hvert bli mangel på mat og medisiner fordi ingen får bestilt eller levert noe.
  Det vil ikke være mulig å få flybilletter fordi de fleste flyene er innstilt.
  Børsen vil måtte stenge siden de ikke får data eller telefonforbindelse.
  Oljeproduksjonen vil stoppe opp, og folkene bli sendt på land.

  Så, tror du enda at du ikke har behov for GPS…?

  Ikke det nei?
  Enn om jeg nå forteller deg at om dette skulle bli en realitet, noe INGEN kan si noe om fordi vi ikke vet når sola får ett slikt utbrudd, så har faktisk Norge ett reservesystem som kan ta over alle funksjonene GPS har. Systemet heter Loran-C trenger en liten teknisk oppgradering og kan da ta over alle GPS funksjonene uten at du merker noe til det.
  Systemet bruker samme klokke som GPS og er nesten like nøyaktig på posisjon.
  Om du kan bruke dette reservesystemet?
  Alle som har behov for nøyaktig tid og posisjon i sin hverdag kan bruke systemet. Teleselskaper, kraftselskaper, oljeselskaper, båter og fly.
  Det er bare en liten hake ved dette…
  Regjeringen har bestemt at vi har ikke bruk for dette reservesystemet og vil derfor legge ned systemet fra 2016. De har ikke tro på at det vil kommer en slik solstorm…

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/astronomi/snart-naar-solen-sitt-maksimum-slik-kan-jorden-settes-ut-av-spill/a/10073753/

  Vel, jeg tviler på at noen tør å permittere brannvesenet fordi de tror at det aldri kommer til å brenne mere…

 3. I USA la de ned sine bakkebaserte kapasitet i 2010, men nå i 2015 så er det full fart for å reetablere denne kapasiteten i oppgradert form etterhvert som den tekniske ledelsen i Verdensrommet ikke lenger er så suveren, og ved erkjennelsen av at særdeles avanserte systemer kan settes ut av spill med forholdsvis “enkel og billig” “anti-teknologi”.
  Se mer informasjon på http://rntfnd.org/get-involved/be-heard
  Ta tiden til å se gjennom pdf-filene for ulike kritiske samfunnssektorer som er oppgitt som bakgrunnsmateriale, og som er begrunnelse for at det fortsatt bør satses på å opprettholde noe bakkebaserte og totalt uavhengige systemer. Dagens samfunn er spesielt sårbar med hensyn på synkron og presis tid for mange formål i nanosekund-området. All presis tid gjenspeiles også i at man må kjenne vår posisjon/lokasjon innenfor et visst antall meter som gjenspeiler presisjonen i “tidsrommet”. En NAVSTAR GPS mottaker må løse 4-fire uavhengige variabler: romkoordinatene X, Y og Z samt tidskoordinaten T. Alle må være referert til en felles referanseramme. En unøyaktig T-tid vil gi unøyaktig X,Y og Z, og visa versa. Lyset tilbakelegger ca 0.3 meter per nanosekund, digitale systemer arbeider gjerne med en margin på 50 nanosekund, altså 15 meter overført til posisjon/lokasjon.
  Dette var et “ikke-problem” bare noen få år tilbake da de fleste systemer var analoge med en viss bruk av lokale digitale støttesystemer, men i 2015 er vi prisgitt heldigitale systemer fra A til Å innen flere samfunnskritiske felt.
  Hvorfor er det så mange i Norge som burde vite bedre, men som “holder munn”?!
  Hvorfor har Storbritannia og USA dette øverst på prioriteringslisten, mens fagmiljøer i Norge “lar humla suse” og lar seg kneble av det som synes som “økonomisk overmakt” ifm EU/ESA?!
  Det er meget prisverdig at ministrene Ketil Solvik-Olsen og Anders Anundsen setter dette på dagsorden gjennom “Lysneutvalget” og nå “Ekomplanen”.
  Inntil 2003 ble Norsk RadioNavigasjons Plan revidert av fagetatene hvert andre år, men etter at et organ som hører til inn under Nærings og Fiskeri Dept overtok ansvaret, så har denne planen ikke blitt ivaretatt. Hvorfor?! Hva sier Norges Lover om dette og PNT generelt?!

 4. Se hvilken vinkling det er på saken i hjemlandet til NAVSTAR GPS, fra høring i Kongressen
  den 28- juli 2015 ved Kongressrepresentantene Garamendi og Hunter.

  https://www.youtube.com/watch?v=MrZg8QdHvQQ

  USA avviklet sitt bakkebaserte system for presis og synkron tid&frekvens i 2010, men tar nå
  i 2015, initiativ til å gjenoppbygge det etter å ha innsett at satellitt-baserte tjenester ikke kan dekke samtlige behov, Norge er der som USA var i 2009.

 5. Ønsker om å invitere Statssekretær Reynir Jóhannesson til et møte angående sårbarhet til digital infrastruktur. Hvordan kan det la seg gjøre?!

 6. 10.desember 2015

  US to Build eLoran Timing, then Navigation Network
  http://rntfnd.org/?p=4410&preview=true

  I USA iverksetter de det som var på trappene i Norge i 2010/11, men som har blitt underlagt feil etat.

  Lysneutvalget har i sin rapport NOU 2015:13 skrevet følgende på side 126 av 331:
  “…eksempelvis sårbarhet for elektronisk jamming eller bruk av narresignaler (spoofing) som
  kan mislede brukeren. Et system som eLoran ville absolutt kunne representere et jammeresistent
  alternativ til GPS i områder med dekning, men det krever at det er brukere av systemet, og at det
  produseres mottakerutstyr i volumer som bygger opp under bruk. Avgjørelsen om nedleggelse av
  Loran-C uten oppgradering til eLoran er et godt eksempel på en avgjørelse som krever at interesser
  fra flere brukergrupper og sektorer blir belyst og tatt inn i en overordnet kost–nytte-analyse som
  er forankret i et realistisk trusselbilde. Lysneutvalget har ikke hatt grunnlag til å følge opp denne
  typen problemstillinger.

  12.4.6 Bevissthet rundt sårbarhet og risiko….”

  Torsdag 31.des.2015 klokken 11:00 UTC så skal de norske og vesteuropeiske anleggen bli stengt av fordi Norge har kommet til feil konklusjon på et feil grunnlag, men det er ingen skam å snu i denne saken for vår ellers så handlekraftige Regjering, vedtaket ble en gang gjort av forrige Regjering på meget mangelfullt grunnlag. Norges egne virkelige eksperter får ikke uttrykt meningen sin tjenestevei på grunn av byråkratisk maktutfoldelse. Er det slik vi ønsker at et demokratisk og kunnskapsbasert samfunn skal fungere i 2015 for å forebygge digital sårbarhet?!

 7. 10.desember 2015

  US to Build eLoran Timing, then Navigation Network
  http://rntfnd.org/?p=4410&preview=true

  I USA iverksetter de det som var på trappene i Norge i 2010/11, men som har blitt underlagt feil etat.

  Lysneutvalget har i sin rapport NOU 2015:13 skrevet følgende på side 126 av 331:
  “…eksempelvis sårbarhet for elektronisk jamming eller bruk av narresignaler (spoofing) som
  kan mislede brukeren. Et system som eLoran ville absolutt kunne representere et jammeresistent
  alternativ til GPS i områder med dekning, men det krever at det er brukere av systemet, og at det
  produseres mottakerutstyr i volumer som bygger opp under bruk. Avgjørelsen om nedleggelse av
  Loran-C uten oppgradering til eLoran er et godt eksempel på en avgjørelse som krever at interesser
  fra flere brukergrupper og sektorer blir belyst og tatt inn i en overordnet kost–nytte-analyse som
  er forankret i et realistisk trusselbilde. Lysneutvalget har ikke hatt grunnlag til å følge opp denne
  typen problemstillinger.

  12.4.6 Bevissthet rundt sårbarhet og risiko….”

  Torsdag 31.des.2015 klokken 11:00 UTC så skal de norske og vesteuropeiske anleggene bli stengt av fordi Norge har kommet til feil konklusjon på et feil grunnlag, men det er ingen skam å snu i denne saken for vår ellers så handlekraftige Regjering, vedtaket ble en gang gjort av forrige Regjering på meget mangelfullt grunnlag. Norges egne virkelige eksperter får ikke uttrykt meningen sin tjenestevei på grunn av byråkratisk maktutfoldelse. Er det slik vi ønsker at et demokratisk og kunnskapsbasert samfunn skal fungere i 2015 for å forebygge digital sårbarhet?!

 8. 10.januar 2016
  Nå er Loran-C avviklet, og anleggene står der klare til å bli oppgradert til eLoran /ePhoenix slik at anbefalingene som er gitt av Lysneutvalget i deres NOU 2015:13 datert 30.nov.2015 side 126 kan bli oppfylt.

  eLoran er langt å foretrekke fremfor en løsning basert på det digitale bakkenettet (DTT) for DAB+ og DVB-T som har meget liten dekning i forhold til evt. eLoran. Det å la private slippe til og drive en slik tjeneste for Norge vil være å omsette god FrP-politikk i praksis. Dersom Staten Norge ikke ønsker å benytte anlegg og frekvenser videre, så er det mest fornuftige i å la et ‘private-public-partnership’ ta seg av oppgradering og drift i nye 4 ganger 5 år, og Staten Norge vil ha rett til å overta videre drift når som helst om situasjonen skulle kreve det. Vennlig hilsen Jens Hoxmark

 9. http://maritime-executive.com/article/europe-gives-up-on-eloran

  “Martyn Thomas, chair of the UK Royal Academy of Engineering’s GNSS working group, said it was easy to purchase GPS simulators that can “fool GPS equipment into giving the wrong coordinates,” known as spoofing.

  “Any of the satellite navigation systems such as Galileo … are all extremely vulnerable firstly to jamming and increasingly to spoofing,” Thomas said. “That raises security questions.”

 10. http://rntfnd.org/wp-content/uploads/Arqiva-trial-eLoran-Timing-PR.pdf
  “Arqiva to Trial eLoran Timing for Broadcast and
  Telecommunications Infrastructure
  Lydbrook, Gloucestershire, UK 10 June 2016, Arqiva the communications infrastructure company, is
  trialling eLoran timing technology – which delivers precise UTC traceable time – from the Anthorn
  transmitter in Cumbria. Chronos Technology is running the trial through its Innovate UK – the UK’s
  Innovation Agency – grant supported research project “GAUL”.
  As a provider of broadcast, satellite and telecommunications services, Arqiva is dependent on
  accurate time and frequency, so by trialling the eLoran technology alongside its existing Global
  Positioning System (GPS), it will be able to monitor any time and frequency inaccuracies that can
  occur as a result of external factors, such as local interference, jamming, spoofing and space weather
  events.
  Prof Charles Curry, Managing Director of Chronos Technology said: “We are delighted to be working
  with Arqiva on this project to trial eLoran timing to complement the existing GPS derived time. The
  project will compare eLoran and GPS timing and their relative stability and accuracy to UTC. It will
  also demonstrate how eLoran timing signals can be continuously synchronised to UTC, using the
  Loran Data Channel, for indoor only reception locations.” “

 11. http://rntfnd.org/wp-content/uploads/Arqiva-trial-eLoran-Timing-PR.pdf

  “Arqiva to Trial eLoran Timing for Broadcast and
  Telecommunications Infrastructure
  Lydbrook, Gloucestershire, UK 10 June 2016, Arqiva the communications infrastructure company, is
  trialling eLoran timing technology – which delivers precise UTC traceable time – from the Anthorn
  transmitter in Cumbria. Chronos Technology is running the trial through its Innovate UK – the UK’s
  Innovation Agency – grant supported research project “GAUL”.
  As a provider of broadcast, satellite and telecommunications services, Arqiva is dependent on
  accurate time and frequency, so by trialling the eLoran technology alongside its existing Global
  Positioning System (GPS), it will be able to monitor any time and frequency inaccuracies that can
  occur as a result of external factors, such as local interference, jamming, spoofing and space weather
  events.
  Prof Charles Curry, Managing Director of Chronos Technology said: “We are delighted to be working
  with Arqiva on this project to trial eLoran timing to complement the existing GPS derived time. The
  project will compare eLoran and GPS timing and their relative stability and accuracy to UTC. It will
  also demonstrate how eLoran timing signals can be continuously synchronised to UTC, using the
  Loran Data Channel, for indoor only reception locations.” “

Comments are closed.