Hva må til for å sikre fremtidens digitale infrastruktur?

Vår hverdag er digital. Vi leser nettaviser, streamer filmer og bruker sosiale medier. Vi bruker nettbank, handler på nett, lagrer bilder, musikk og dokumenter i nettskyer – og i disse dager leverer vi selvangivelsen digitalt. De fleste av oss tar nettet for gitt, og det er vanskelig å tenke seg en hverdag uten.

Nordmenn er faktisk verdensledende i bruken av internett. Rundt 95 prosent av nordmenn bruker Internett regelmessig, og Norge har flere enn 500 000 fiberkunder – noe som er mer enn Tyskland og Storbritannia har til sammen. Alt dette gjør at det stilles stadig større forventninger til ekomnettenes kapasitet, kvalitet og sikkerhet.

I regjeringsplattformen skriver vi at god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn. Det gjelder selvfølgelig også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon. Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og kan være en stor konkurransefordel for Norge i kampen om fremtidens arbeidsplasser.

Regjeringen har derfor besluttet å sette i gang arbeidet med en ny digital agenda for Norge. Ekomplanen (som omtaler den digitale infrastrukturen) skal være en selvstendig del og vi satser på å legge arbeidet fram for Stortinget på nyåret 2016. Ekomplanen vil omfatte temaer som sikkerhet i ekomnettene, bredbånd, mobil, markedsregulering, nye aktører og tjenester, nettnøytralitet, leveringsplikt og innføring av ny teknologi. Det kan fortsatt føyes på nye tema på lista.

Er vi klare for vår digitale framtid?

Hvilke mål bør vi sette oss?

Har du noen forslag til hvordan vi kan nå disse målene?

Ekombransjen er i stadig endring og nye tjenester og selskaper konkurrerer med de kjente teletilbyderne. Jeg ønsker derfor å få innspill fra alle typer aktører i markedet. Send meg gjerne ditt innspill til postmottak@sd.dep.no.

Alternativt kan du bruke Facebook eller Twitter. (#ekomplan)

email