Bom og veireform vedtatt – til protester fra AP og SP

Det sier litt om skitten valgkamp og medias vinkling når SP den ene dagen stemmer imot regjeringens forslag om å redusere bompengenivået, og neste dag får fri adgang av NTB til å kritisere at det innkreves bompenger.

Denne uken ble regjeringens veireform vedtatt i Stortinget. Den gir grunnlag for å bygge mer vei, raskere og billigere. Den inneholder også en bompengereform, som gir verktøyet til å redusere bomtakster i bomprosjekt over hele landet. Med Stortingets velsignelse så kan vi nå jobbe videre med å sette dette ut i livet.

Vel, nå har ikke hele Stortinget gitt sin støtte. AP, SP og SV var faktisk imot veiselskap og imot å øke statlige bidrag til veiprosjekt i bomreformens. NTB lar likevel SP i dag få kritisere regjeringen for at det er bompenger på nye prosjekter. Det til tross for at SP altså er imot å kutte bompenger. La meg derfor bidra med mange fakta SP/NTBbevisst ikke nevner:

1. De rødgrønne planla veiprosjekt med ca 100 mrd kr mer i bompenger i Nasjonal Transportplan. SP har dermed selv vært en forkjemper for de bompengepakkene som de nå kritiserer.

2. Ingen bomprosjekter dagens regjering har fremlagt har fått økt bompengeandel sammenlignet med rødgrønne planer, men en rekke har fått redusert bompengeandel

3. FrP i regjering har allerede fått gjennomslag for å kutte bompengeandelene i eksisterende veiprosjekt, og vi er godt i gang med å gjennomføre. I en rekke veiprosjekt har vi økt de statlige bidragene, og redusert bompengeandelen. Vi har fjernet bomstasjoner fullstendig på 7-8 steder. For eks E6 Alta, RV9 i Agder, i Møre og Romsdal, i Sogn og Fjordane og i Nordland.

For eksempel: Med FrP i regjering sparer vi bilistene i Grenland for ca 450 mill kr i bompenger, bilistene i Alta sparer ca 500 mill i bompenger, ved Seljord ca like mye. I Mo I Rana sparer man ca 420 mill kr, for å nevne noe. Disse eksemplene vet NTB om, men unnlater å nevne.

4. Nå tar vi altså et stort skritt videre. Vei- og bompengereformen staker ut ny kurs i bompolitikken, og gir oss virkemiddel til å øke statlige bidrag i både nye og gamle bomprosjekt over hele landet. Det vil dermed gi rom for lavere takster eller raskere nedbetalingstid.

AP, SP og SV er imot denne reformen. De ønsker ikke at staten skal øke statlige andel. Merk dere derfor at når AP/SP beklager seg over bompengenivå så er de samtidig IMOT å bevilge penger for å finansiere bompengekutt. Dermed har klagingen kun et formål – snakke dritt om et annet parti.

TIl NTB sier SP de kjemper for størst mulig statlig bidrag. Det er bare med ord, fordi SP er imot FrP/H forslag om ytterligere å øke statlige andeler. Faktum er at bompengegjelden vokste veldig raskt under SP, og i NTP skulle veksten øke videre. Det er dette vi nå forsøker å rydde opp.

FrPs løsning er å investere litt mer av oljeformuen i norske veiprosjekt. Det er stortingsflertallet imot, og dermed blir det fortsatt bompengefinansiering i tråd med stortingsflertallets vedtak i NTP. Men som sagt, FrP får gradvis redusert bompengeandelen gjennom reform og vedtak i de enkelte veiprosjekt. I opposisjon oppnådde FrP ingen gjennomslag i bompengesaker. I regjering påvirker vi nesten hvert eneste prosjekt i riktig retning.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

  1. Hvorfor iallverden er AP imot å bruke litt mer av oljepengene på vårt eget land? Og kom ikke å si at det er for at det skal være noe igjen til etterkommerne . For holdes ikke det vi har nå, vedlike. Blir det forsvinnende lite igjen til den kommende generasjonen.Da får de bruke smitt og smule på å restaurere landet som da virkelig er forfalt.Hva er det Ap tenker om det? Det må penger til for å holde vedlike ting.Det er ikke ødsling. Det høres så fiiiint ut at vi må spare til den neste generasjonen…men jeg vil iallefall ikke overlate et land i forfall i gave til de som kommer etter oss.KAN ikke være så vanskelig å tenke på DET!

  2. JA, Anne-Grete, nettopp dette må Ap og deres partnere snart fortelle oss. Og gjør de ikke det, så bør vi velgere straffe disse ved kommende valg. Men – denne Ap-fortellingen må ha en holdbar begrunnelse.

  3. Er denne Vei- og Bomreformen virkelig vedtatt i Stortinget? Hvem stemte for og hvem stemte imot?
    Ser ikke et ord om dette vedtaket i noen av riksavisene(Kan ha oversett noe).
    Det vil være interessant å få vite innholdet og hvordan dette vil påvirke oss bilister 🙂

    Takk for godt jobb og vel fortjent tittel som Tidenes Samferdselsminister + Regjeringen suveren beste minister 🙂

Comments are closed.