No Image

Jernbanen på riktig på spor

July 23, 2015 Ketil 2

Bevilgningene til jernbanen har økt med rundt 50 prosent etter stortingsvalget 2013. Vi gjør et ekstraordinært stort løft innen vedlikehold. Det er flere avganger og les mer