Bompengereformen glemt av media…?

Å få til endringer i retning lavere bompenger er en hard kamp for en mindretallsregjering der stortingsflertallet er positive til nettopp bompenger. Likevel har regjeringen greid å kutte bompengeandelene i mange veiprosjekter. I juni ble regjeringens veireform vedtatt i Stortinget. Den gir grunnlag for å bygge mer vei, raskere og billigere. Den inneholder også en bompengereform, som gir verktøy til å redusere bomtakster i bomprosjekt over hele landet. Reformen ble blant annet omtalt i VG

Med Stortingets velsignelse kan vi nå jobbe videre med å sette dette ut i livet. Som FrP-er er jeg spesielt fornøyd med at vi får gjort viktige endringer for å redusere bompengebelastingen for trafikantene. Det vil etter hvert merkes i de fleste bomstasjoner rundt omkring i landet.

Vel, nå har ikke hele Stortinget gitt sin støtte. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV var faktisk imot veiselskap og imot å øke statlige bidrag til veiprosjekt i bomreformen. Merk dere derfor at når Ap/Sp i media beklager seg over bompengenivået, så er de samtidig imot å bevilge penger for å finansiere bompengekutt. Faktum er – med fortsatt rødgrønn regjering ville det vært høyere bompengenivå enn med dagens regjering. Dermed har klagingen kun et formål – å skape forvirring og negative historier om regjeringen.

Tilsvarende unnlater TV2, ANB og NTB å nevne bompengereformen med et ord når de gjentatte ganger lager saker som kritiserer Fremskrittspartiet for at det fortsatt innkreves bompenger. De nevner heller ikke at stortingsflertallet ønsker bompenger, og at hver endring i retning lavere bompenger faktisk er en hard kamp for en mindretallsregjering.

De unnlater også å nevne alle de steder hvor denne kampen har vunnet frem. For eksempel sparer bilistene i Grenland ca. 450 millioner kroner i bompenger, i Mo i Rana ca. 420 millioner kroner, i Alta ca. 400 millioner kroner og ved Seljord ca. like mye. Hvis Arbeiderpartiet fortsatt hadde styrt, så ville man på disse og mange andre steder opplevd høyere bompenger enn det som nå er en realitet.

La meg derfor minne om noen fakta:
1. I Nasjonal transportplan (2014-2023) ble det vedtatt ca. 100 milliarder kroner i bompenger. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har dermed selv vært en forkjemper for de bompengepakkene de i media nå er «skuffet over» at eksisterer.
2. Vi har allerede kuttet bompengeandelene i mange eksisterende veiprosjekt ved å øke de statlige bidragene. Vi har også fjernet bomstasjoner fullstendig på 7-8 strekninger. I Alta, i Agder, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Nordland har vi eliminert bompengegjeld med statlige bevilgninger.
3. Ingen bomprosjekter fremlagt av dagens regjering har fått økt bompengeandel sammenlignet med rødgrønne planer. Men en rekke har fått redusert bompengeandel.

Det er uredelig av de rødgrønne å kritisere dagens regjering for vedtak de selv har stått bak. Mens Arbeiderpartiet har sett etter nye muligheter for å kritisere regjeringen, har Høyre og Fremskrittspartiet funnet gode kompromisser i regjering som gir folket mer vei og redusert bompengebelastning. Dette er vi i gang med å gjennomføre. Det er en ærlig sak av Arbeiderpartiet og Senterpartiet å være imot bompengereduksjon, men det er renspikket populisme når de samme partiene lokalt krever fjerning av bompenger. Folk bør merke seg dette når Aps valgkampmaskineri starter i august. Som ANB saken viser – man får ikke en balansert dekning i alle saker.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

  1. Jeg forstår at 16% (De som stemte ved valget) ikke får infridd valgløftene mot 84 % som stemte på andre patier. Det er et regnestykke som de venstyrevridde ikke forstår.
    MVH Jan

  2. Her er det helt klar mye posetivt vis du ser bompenger for seg selv. Men her er det også mye du unnlater å fotelle. Hva er alternativkosten til staten ved å ikke ha bompenger. Hva kunne enn ellers brukt disse pengene til. Du skriver at det er lokalpolitikere hos AP og Sp som vil bli kvitt bompenger. Det er også lokalpolitikere fra FrP som bruker og er fornøyd med bompengeordningen i sin kommune. Bruker det for å finansiere tiltak. Også har økt satsen for å få inn mer penger. Reff Tønsberg. Den dagen en politiker forteller hele sannheten hva han/ hun velger å ta bort, ikke satse på. Ja da nærmer den seg min stemme. Lykke til videre i regjering. Ved neste valg nevn at dere må ha flertall alene for at dere skal holde det dere sier, og ikke hvis vi kommer i regjering.

  3. H og Frp gjer ein god jobb med vegbygging og fører ein fornuftig bompengestrategi. Moderate bompenger i område med høg trafikk er heilt OK. For ein billig penge kan ein finansiere store investeringar. Brukarane betalar for eit gode som vi faktisk får og etter ca 15 år kjører vi gratis. (12 – 15 år går fort!)
    Få heller gratis ferjer. Her må vi betale for ein veg som er open berre visse tider på dagen, har begrensa kapasitet, tek lang tid å passere, er vanlegvis stengt om natta og betalingsplikta er permanent.

  4. Frp må bli flinkere til å presisere at det ikke er frp som står bak når det blir iverksatt diverse tiltak som de er imot. Dessverre er det alt for mange som ikke forstår at med 16,3 % av stortingsandelen, har ikke partiet mulighet til å stoppe slike tiltak.
    Frp var ivrig med å fortelle at hvis de kom i regjering skulle bl. a bompengene bort, men de glemte å si at det kun ville bli mulig å gjennomføre hvis Frp ble det største partiet i regjeringen!

Comments are closed.