No Image

Svartmaling om flyavgifter

August 7, 2015 Ketil 2

I regjering vedtok AP/SP avgiftsendringer for lufthavner, men i valgkampen nå sier de at endringene viser at H/FrP regjeringen er distriktsfiendtlige!?! Det er ikke lett les mer