Ringeriksbanen – endelig igang

I dag har vi formelt satt i gang prosessen med å planlegge og bygge Ringeriksbanen. Banen skal kutte reisetiden mellom Oslo og Hønefoss fra 1,5 til en halv time. I tillegg forbedrer vi E16 til firefelts motorvei. Det handler om å skape bedre bo- og arbeidsregioner, og få en infrastruktur som skaper fleksibilitet og gode løsninger for den enkelte.

De fleste jubler. Vi knytter sammen Ringerike og Oslo, Østlandet og Vestlandet. Dette har vært ønsket i mange generasjoner, ja egentlig helt siden siste halvdel av 1800-tallet. Endelig skjer det, sier folk til oss. De har ventet i generasjoner.  Det tok oss 22 måneder i regjering – nå er oppdragsbrevet sendt til Statens Vegvesen og Jernbaneverket.

Men alle klarer ikke glede seg. Det er interessant å se hvilke negative reaksjoner som kommer. NRK Dagsrevyen valgte å vektlegge kritikk fra SPs Per Olav Lundteigen, som hevder vi har forsinket prosjektet. Javel? La oss få perspektivet.

Vi snakker om et prosjekt som har vært diskutert, planlagt og utredet siden 1950. Da var den en del av Rieberplanen for å korte ned Bergensbanen, men ble ikke realisert. Så ble den igjen diskutert og vedtatt i Stortinget i 1992. Nye vedtak ble gjort i 2002. Men ikke noe ble bygget. Så sent som i 2012 stoppet den rødgrønne regjeringen arbeidet. Men i 2013 kom det nye løfter, uten at noe konkret forelå.

Senterpartiet har selv hatt regjeringsmakt de siste 11 av 18 år. Uten at det er tatt et spadetak på strekningen. Men jeg får konstatere at Lundteigen mener H/FrP har somlet, siden vi styrte i hele 22 måneder før vi sendte oppdragsbrevet for prosjektet. Brevet som andre regjeringer har kranglet om siden 1950, men aldri sendt. Ja ja. Jeg tar det som et kompliment om forventet handlekraft utover det noen har levert før 🙂

Hvorfor så lenge uten å komme seg videre, spør du? De rødgrønne partienes reaksjoner i dag gir for så vidt svaret. Ap, SP, og SV sier alle de er glade for at jernbanen skal bygges. Men straks man blir konkret ser man ulikhetene. Senterpartiet er kritisk dersom jernbanen kommer i nærheten av et jorde, og SV er kritisk for at den kan berøre naturvernområder. Ja, ekstra gretne blir de fordi det også skal bygges bedre E16 til Hønefoss. Er det rart de ikke ble enige om konkret bygging, men nøyde seg med høytflyvende ønsker? I dag har derimot Høyre, FrP, KrF og Venstre vist at vi finner enighet og tar beslutninger. Jeg tror folk flest setter mer pris på det enn planer som ligger i en skuff.

Og siden vi snakker om beslutninger. Bevilgningene til jernbanen er økt ca 50% etter forrige stortingsvalg. Bevilgningene til kollektivtrafikk i byene ligger 30% høyere enn det som var planlagt i Nasjonal Transportplan. Det ble bygget ca 30% mer sykkelvei enn opprinnelig planlagt i 2014. Jeg bare nevner det 😉

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. Veldig bra!

    Nå håper vi bare at oppstartsåret (2025) for E39 mellom Ålgård og Lyngdal blir sluttåret. Vil gjerne har sikker vei mellom stavanger og Kristiansand før det har gått 20 år, slik som det ligger an til nå.

Comments are closed.