Regjeringen satser på skipsfarten. Støre med for lite, for sent.

I VG 30. september lover Jonas Gahr Støre å bekjempe arbeidsledighet med økt ferjesatsing. Tanken er god, men Støre kommer med “for lite, for sent.”

For lite: Aps tiltakspakke har 50 millioner kroner til dette tiltaket. 50 millioner kroner blir nok en veldig liten ferje er jeg redd. APs symbolpolitikk skaper ikke mange arbeidsplasser.

For sent: Regjeringen har allerede igangsatt anbud for å få nye ferjer på ulike ferjesamband. For eksempel skal det nå på plass to miljøferjer på Anda-Lote i Sogn Fjordane. Også på Boknafjorden og Bjørnafjorden vil det bli bestilt nye og flere ferjer. Vi har ikke tid til å vente på Aps seminarer.

Dette er bare en del av satsingen for norsk skipsfart og norske verft. Regjeringens tiltakspakke inneholder også dette:
1) Mer til vedlikehold av fartøyer i Sjøforsvaret, ca 320 mill. kroner.
2) Mer til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøyer
3) Mer til grønn skipsfart. Vi foreslår å styrke innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge. Midlene settes av til lån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip i nærskipsfarten. I tillegg etableres en ordning med tilskudd for kondemnering av skip. En fornyelse av flåten vil bidra til å styrke markedssituasjonen for den norske verfts- og utstyrsleverandørnæringen.
4) Mer til utvikling av norsk teknologi. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til teknologiprogrammet DEMO 2000.
5) Bygging av nytt fartøy til Kystverket. Regjeringen foreslår å bevilge midler til oppstart bygging av nytt fartøy til Kystverket.
6) Mer til kompetanse og styrket konkurransekraft for norske rederier. Regjeringen foreslår en betydelig styrking av tilskuddsordningene for sysselsetting av sjøfolk og en oppmyking av fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte skip.

Når jeg hører Støres overfladiske kritikk, så fremstår det åpenbart at Arbeiderpartiet svartmaler i en debatt hvor de ikke har fått med seg hva regjeringen allerede er i gang med. Det er beklagelig.

Det er også beklagelig at APs tiltakspakke er blottet for satsing på vedlikehold og fornying av infrastruktur og bygninger. Vedlikeholdsforfallet vokste kraftig under rødgrønn regjering, og selv når man skal drive motkonjunkturpolitikk så velger AP dessverre å overse vedlikehold som satsingsområde.

Regjeringens tiltakspakke er innrettet mest mot tiltak som gir raskt sysselsettingsrespons. Fordelen med vedlikehold er at det kreves ikke omfattende utredninger, reguleringsplaner eller forskning. Det kan iverksettes relativt raskt, skaper arbeidsplasser og gir langsiktig nytte når jobben er gjort. Derfor satser regjeringen milliardbeløp på vedlikehold, mer enn hele Aps tiltakspakke. AP har derimot avsatt NULL kroner til vedlikehold. Det nevnte naturlig nok Støre ikke til VG.

Dermed viser Støre at han kommer med “for lite, for sent, og prioriterer helt feil. De samme så vi allerede i fjor høst, da statsbudsjettet ble behandlet. Da foreslo Arbeiderpartiet å spare mer oljepenger i utlandet, fordi de mente presset i norsk økonomi var for høyt. Nå krever Arbeiderpartiet å bruke mer penger i norsk økonomi fordi presset er for lavt. Jeg blir ikke klok på hvilken retning Jonas Gahr Støre ønsker fordi han hopper og spretter for å kunne kritisere regjeringen ved enhver anledning. Det skaper få arbeidsplasser…

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. “oppmyking av fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte skip” er en total bommert! Det er ikke norsk mannskap på NIS skip, kun en og annen kaptein og maskinsjef. Resten er billig utenlandsk arbeidskraft. NIS- flagget er i så måte et bekvemmelighetsflagg vi burde skjemmes over! Ved å tillate disse skipene å ta last mellom norske havner/ operere på norsk sokkel sier vi ja takk til sosial dumping i Norge! Det har vi råd til å la være!
    Hvorfor ikke heller kreve at at all skipsfart på kysten og på sokkelen skal lønnes etter norske hyrer/ tariffer uansett flagg i hekken på båtene? Først DA er konkurransevilkårene like for alle som vil ta del i markedet! Å lempe på kravene for at “norske” fartøy skal kunne konkurrere med utenlandske i vårt eget land blir jo bare tull! Det er å undergrave eller rettere sagt begrave vår egen kompetanse. Dagens generasjon norske sjøfolk er den siste om dette får utvikle seg. De bringer inn i den maritime klynge hovedtyngden av kompetanse som skal til for at Norge står fremst på utviklingen på området!
    Regjeringen har sagt NEI til å utrede nettopp dette på tross av utallige oppfordringer fra sjømannsorganisasjonene. HVORFOR vil dere ikke se hvilke kort dere har på hånden før dere kaster de?!?

    • Veldig god oppsummering Bjørnar Stølen, av tingenes tilstand og mangel på seriøs tilnærming for å bevare restene av norske sjøfolk fra denne regjeringen.

Comments are closed.