Chartertrafikk på Fagernes Lufthavn, Leirin

Regjeringen legger til rette for at Fagernes lufthavn kan drives for chartertrafikk. Det var løftet vi gav i fjor, og det innfrir vi i statsbudsjettet for 2016. Selv om flyplassen er liten, har den generert stor debatt, som egentlig er ganske interessant.

Fagernes lufthavn trafikkeres i dag av en fast passasjerrute – mellom Oslo og Fagernes. I snitt har flyruten ca tre passasjerer. Flybilletten til hver reisende subsidieres med ca 3000 kr. I tillegg kommer subsidier til drift av selve flyplassen. Dette fremstår for mange som urimelig bruk av skattebetalernes penger. Denne ruten har svært liten betydning for Fagernes som turistdestinasjon. Derfor har vi lagt opp en strategi hvor flyruten legges ned, men hvor man støtter opp om muligheten til å utvikle lufthavnen for chartertrafikk til turistdestinasjoner i området. Dette er i tråd med ønskene fra turistnæringen. Lokale aktører har hevdet de akkurat er i starten av en sterk vekstfase. Det lytter vi til, og legger derfor til rette for at staten gjennom Avinor, utvikler Fagernes lufthavn for chartertrafikk de neste tre årene. Dette må skje i tett kontakt med lokale aktører. Da får turistnæringen tilstrekkelig tid til å teste ut satsingen og se om den gir suksess.

I Stortingsdebatten nylig valgte AP/SP å svartmale situasjonen, til tross for at de tok feil i sine svartmalende spådommer i fjor. Det er for eksempel direkte feil når Aps Stine Renate Håheim til NRK Hedmark hevder regjeringen er imot dialog med lokale myndigheter. Det er faktisk en forutsetning for Avinors arbeid. Håheim hevder også at regjeringen ikke har levert et skreddersydd opplegg for Fagernes lufthavn. Jo, Fagernes er eneste flyplass i Avinorsystemet som nå kun skal drive med charterfly.

I fjor spådde rødgrønne politikere, som Anne Tingelstad Wøien (SP) at Fagernes Lufthavn, Leirin skulle nedlegges i 2016. I dag vet vi hun tok skammelig feil. Men fremfor å dra lærdom av sine feilslåtte “analyser”, gikk Ap/Sp ut i årets budsjettdebatt med enda mer svartmalende påstander. I fjorårets debatt hevdet Aps Sverre Myrli at Fagernes lufthavn var en flyplass med “svært god standard, som Avinor driver veldig godt, og som gjør at charterfly kan lande nesten når som helst”. I år beskrev derimot Ap/Sp flyplassen som i desperat behov for vedlikehold og oppgradering. Hvilken årgang med Ap/Sps svartmaling skal vi forholde oss til?

Avinor AS skal drive Fagernes lufthamn som en charterlufthavn fram til 1. januar 2019. For å knytte flyplassen tett opp mot turistnæringen, vil vi gradvis la lokale krefter få overta ansvaret for lufthavnen, og hvor man frem til da skal jobbe iherdig med å kutte driftskostnader kraftig.

Tre år er en tilstrekkelig lang periode til at lokale aktører kan overta ansvaret fra 2019. Dette er også i tråd med regjeringens mål om at kommuner og private skal få delta i lufthavnutviklingen her i landet. Vi har lagt vekt på at reiselivet i Valdres og Hallingdal skal få konsentrere seg om å sikre kunder og tilreisende de nærmeste årene slik at Avinor kan konsentrere seg om å drive selve flyplassen. Da regjeringen presenterte dette for lokale aktører i november, ble det møtt med pågangsmot og stå-på vilje. Jeg skulle ønske at også Ap/Sp viste tilsvarende.

I stedet påminnes jeg debatten om veiprosjektet E16 Bagn-Bjørgo. For to år siden gav de rødgrønne inntrykk av at prosjektet stod i fare for å bli skrinlagt på grunn av H/FrP-regjeringen. I dag vet vi at prosjektet har fått kraftig økte bevilgninger til både planlegging og bygging, sammenlignet med det Ap/Sp la opp til. Tror Ap/Sp de gjør sin region en tjeneste ved konsekvent svartmale status quo? Få heller frem visjonene og bidra konstruktivt.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser