E16 Bagn – Bjørgo: Raskere bevilgninger og lavere bomtakster

Oppstarten av utbyggingen og forbedringen av E16 Bagn – Bjørgo i Nord-Aurdal er rett rundt hjørnet. Strekningen er viktig for trafikk i og gjennom Valdres. Veien er i dag svingete og smal og mangler gul midtstripe på det meste av strekningen. Nå skal den gjøres sikrere og bedre.

Prosjektet er ett av flere som har fått reduserte bompengesatser som følge av regjeringsskiftet i 2013. Vi økte den statlige andelen med 120 millioner kroner for å redusere bompengesatsene. Det reduserte bompengesatsene med ca. 25 prosent sammenlignet med hva den forrige regjeringen la opp til. Effektene av bompengereformen kan kutte takstene ytterligere. Dessverre har AP, SP og SV forsøkt å stoppe dette. Sammen med KrF og Venstre jobber vi dog videre.

Dette prosjektet var også et av flere som etter regjeringsskiftet ble tildelt økte planleggingsmidler for å sikre bedre fremdrift enn hva Stoltenberg-regjeringen la opp til. Allerede våren 2014 bevilget vi 40 millioner kroner ekstra til prosjektering av E16 Bagn – Bjørgo for å sikre rask fremdrift. Jeg har merket meg at i den lokale debatten har enkelte rødgrønne politikere hevdet veiprosjektet ble forsinket som følge av regjeringsskiftet. Nei, faktum er at økte planleggingsmidler gjør at veiprosjektet nå står raskere klar til realisering fordi vi økte bevilgningene.

H/FrP-regjeringen mener en moderne transportinfrastruktur er avgjørende for at norsk næringsliv skal ha gode vekstvilkår, og for at folk flest skal få en transporthverdag som er trygg og effektiv. Da må også veiene rustes opp, og det må gjøres på en smartere måte enn tidligere. Vi gjennomgår derfor dagens NTP for å se flere prosjekter i sammenheng. Vi fremskynder planlegging og bygging. Og, vi har økt vedlikeholdsatsingen markant for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. Dette skal gi deg og dine en bedre og tryggere reisehverdag.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. Braa! Vi treng å få fortgang på ei topp og framtidsretta Bagnskleiva! Når det no har blitt såå bra over Filefjell, og tunellen før grindaheim skal ordnast….. Mangler det berre å få tilbake Stamvegen!! For først då kan all turisme og trailertransport ferdast trykt og godt frå aust til vest og tilbake!

    Turistane treng ein trygg veg! Det blir det!

Comments are closed.