No Image

En bedre jernbane

February 24, 2016 Ketil 3

På drøyt to år vi mer enn doblet satsingen på jernbanevedlikehold. Etter mange år med forfall reduseres nå vedlikeholdsetterslepet. Infrastrukturen oppgraderes, materiellet fornyes. I tillegg les mer