Infrastruktursatsing i Nord Norge

Statlige bevilgninger til veiinvesteringer i Nord Norge er doblet etter regjeringsskiftet. Man skulle ikke tro det, når man hører AP og SP svartmale. Men vi opplever endelig en kraftig satsing på infrastruktur i nord. For første gang på tiår vedlikeholdes nå riksveiene i så stort monn at forfallet reduseres. Det er kjærkomment for innbyggere og næringsliv. Men, alt blir ikke ordnet på ett år. Det er tiår med forfall å ta igjen, men vi er i gang.

Jeg har merket meg at AP og SP nå kritiserer oss for at forfallet på fylkesveiene ikke reduseres slik som på riksveiene. Det er en snodig kritikk fra partier med “dårlig hukommelse”. Da AP og SP styrte landet, viste de i åtte år at de ikke evnet å prioritere vedlikehold. Under rødgrønn regjering økte forfallet også på riksveiene. Med H/FrP regjering reduseres forfallet. Det handler om å prioritere.

Men vi har ikke lukket øynene for fylkesveiene. Bevilgningene til fylkesveier vokser langt raskere enn opprinnelig planlagt i Nasjonal Transportplan. Siden regjeringsskiftet har vi fått på plass tilnærmet en tredobling i statsbudsjettets målrettede midler til fylkesveier. Landsdelen er utvilsomt en samferdselsvinner med dagens regjering.

Når AP/SP nå kritiserer veistandarden, så er det greit å minne om at det skrikende behovet for vedlikehold oppstod ikke over natten. Over mange år har aviser, innbyggere og organisasjoner påpekt et økende forfall i infrastrukturen. Forfallet på landets veier økte i mange tiår. VI opplevde det selv da vi kjørte hele E6 sommeren 2014, og senere E8 og E10, Rv 94 m.fl. Erfaringene ga inntrykk, og gjenspeiles i regjeringens budsjettsatsinger.

Det er nå 30 måneder siden regjeringsskiftet. På den korte tiden har det totale samferdselsbudsjettet økt med 50 prosent – tilsvarende ca 20 milliarder kroner. Og Nord-Norge får en økende andel av et voksende budsjett. Landsdelens andel av riksveiinvesteringer er faktisk økt fra ca 14,6 % til 20,8 % av de statlige riksveiinvesteringsmidlene, selv om kun 9 prosent av befolkningen bor i regionen. I kroner er det en dobling av bevilgningene. Det er ikke å vende Nord-Norge ryggen, snarere tvert imot.

En bedre infrastruktur, både for folk flest og for næringsliv, er blant denne regjeringens satsingsområder. Landsdelen har mange viktige næringer som er avhengig av gode veier. Og selv om jeg allerede visste det, så er Fiskeriminister Per Sandberg på meg hver dag og minner om sjømatnæringens betydning. Sjømateksporten i 2015 var rekordhøy, og endte på nesten 75 milliarder kroner. Jeg tror vi kommer til å se en fantastisk vekst i næringen. For at det skal kunne skje må det legges bedre til rette for næringen, blant annet gjennom en bedre infrastruktur som gir tryggere, billigere, mer effektiv og mer miljøvennlig transport.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser