Bruk 1. mai konstruktivt, AP

På 1. mai kommer AP og fagbevegelsen til å reise landet rundt for å skape misnøye. På torg og talerstoler vil AP politikere påstå at regjeringen ikke gjør nok mot arbeidsledighet. Vi fikk en forsmak i Stortinget på onsdag. APs folkevalgte klaget mye, men mer oppsiktsvekkende: de hadde knapt noen egne løsninger OG mesteparten av kritikken var regelrett feil(!).

Når AP fremmer slike påstander i Stortinget, så er jeg overbevist om at de vil bli gjentatt i dag – på APs protestdag 1. mai. Selv fikk jeg spørsmål i Stortinget hvor APs representant hevdet regjeringen var imot å gjøre tiltak for verftsindustrien, slik som å modernisere ferjeflåten. Jeg måtte nesten klype meg i armen – enten er AP helt kunnskapsløse om situasjonen, eller så er AP kynisk i sin omgang med fakta.

Faktum er at regjeringen fornyer og utvider en rekke ferjeanbud, slik at det blir bestilt flere ferjer. På Anda-Lote krever vi minst en el-ferje og ytterligere en ferje med lav/nullutslipp. På Bjørnafjorden og Boknafjorden utvider vi med flere ferjer, for å nevne noen strekninger. Det er opprettet og styrket egne støtteordninger for testing av miljøteknologi, en egen vrakpantordning for skip, det bevilges penger til bygging av landstrømanlegg, og skip med lave utslipp får reduserte avgifter. Mens AP har foreslått å bevilge 50 mill kr til å bygge miljøskip, så har regjeringen bevilget 270 mill kr bare til Hordaland for å oppgradere til mer miljøvennlig ferjeflåte. I tillegg fremskynder vi vedlikehold av skip i Kystvakta og for Kystverket. Sistnevnte vil også bestille nye skip, med fokus på miljøteknologi hvor vi vet norske verft har høy kompetanse.

Før onsdagens spørretime i Stortinget fikk AP mange oppslag om at de ville utfordre regjeringen om arbeidsledigheten. Etter spørretimen var derimot ingen journalister interessert i å etterprøve APs påstander, som åpenbart var mangelfulle og til dels falske. Jeg respekterer at ulike partier har ulike løsninger og prioriteringer – og at det er vanskelig å si hva som er objektivt rett eller galt, best eller dårligst. Men når påstanden er at regjeringen er imot tiltak for ferjeflåten, så er det beviselig feil. Hvorfor utfordrer ingen journalister Arbeiderpartiet om det?

På 1. mai skal vi huske at regjeringen har igangsatt en rekke tiltak for å motvirke økt arbeidsledighet. Mange av disse tiltakene var AP imot eller ikke opptatt av da AP selv styrte. La meg nevne noen:

I årene før regjeringsskiftet var det realnedgang i vedlikehold av vei og jernbane. Nå er det derimot kraftig vekst. Siden regjeringsskiftet er budsjettet nesten doblet – til 9,3 mrd kr. Dette er tiltak som både er høyst nødvendige og gir rask sysselsettingsgevinst, og hvor kontraktene nesten utelukkende går til lokale/regionale bedrifter. I tillegg har vi økt planleggingsarbeidet for å bygge ny vei og jernbane. Bevilgningen er nesten firedoblet, til ca 3 mrd kr. Og det er gledelig at andelen kontrakter som går til norske entreprenører har økt kraftig de siste få årene.

Det er også en god vekst i vedlikehold av fartøy og offentlige bygninger. Dette er ting som ikke trenger mye planlegging og lange anbudsprosesser. Det kan startes raskt, og størrelsene på prosjektene er godt egnet for lokale aktører. I tillegg gjøre vi en rekke grep og øker bevilgninger for å stimulere til nyskapning og gründervirksomhet, motvirke ungdomsledighet og hjelpe folk inn i arbeidslivet, blant annet ved at såkornfondene er styrket.

Etter regjeringsskiftet har vi redusert elavgiften for grønne datasentre, og nå varsler bransjen investeringer. Vi har endret reglene for industriens eierskap til vannkraft, og Hydro har nå besluttet at de vil satse. Vi vil endre avskrivingsreglene for vindkraft, for å bedre lønnsomheten i gode prosjekt. Flere vann- og vindkraftprosjekt får konsesjon og kan bygges. Det investeres i biopelletsanlegg og biodrivstoff, og det gis bedre avgiftsfordeler til produksjon av fornybar energi. Det merkes en økt investeringsvilje i landbruket.

Utbyttepolitikken i Avinor er endret for at det skal kunne investeres i flere flyterminaler. Investeringer og vedlikehold av vei og jernbane har som nevnt økt, slik at vi bygger landet for fremtiden. Vi styrker klimateknologifondet, infrastrukturfondet, ulike energiteknologiprogram, for å nevne noe. Dette er ulike tiltak vi kjempet for i opposisjon, men som ble avvist av AP og SP i regjering. Nå prøver de å gi inntrykk av at skattelette er regjeringens eneste tiltak. Som vist ovenfor er også det feil påstand fra AP. Men jeg er samtidig trygg på at regjeringens skattepolitikk er riktig for norsk økonomi.

APs medisin, som er å øke skatte/avgifter med over ti mrd kr., betyr at næringslivet må betale mer penger inn til staten, fremfor å bruke disse pengene på å ansette flere. APs politikk blir spesielt meningsløs når mye av de økte skatteinntektene skal spares i utlandet, siden AP mener regjeringen har brukt for mye oljepenger. AP har skaffet tall som viser regjeringen har brukt rundt 60 milliarder kroner for mye fra oljefondet, sammenlignet med om Stoltenberg regjeringen hadde styrt videre. Da blir det meningsløst når AP samtidig snakker om “for lite, for sent”. Jeg mener det utvilsomt er bedre om vi i nedgangstider gir øker vedlikehold og gir skattelette slik at folk flest får forsterket kjøpekraft og næringslivet får mulighet til å investere i flere arbeidsplasser. Det er ikke fondsforvalterne i Oljefondet vi skal synes synd på nå.

I en tid med turbulens i oljenæringen, er det viktig at statsbudsjettet er innrettet både på langsiktig omstilling OG kortsiktige grep som raskt skaper aktivitet. Det er på tide AP bruker sin tid til annet enn falske anklager og sutring. Kan vi håpe at noen AP folk bruker sin 1. mai tale på konstruktive bidrag?

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

 1. Hei. Du gjer ein go jobb. Eg hadde likevel ønskt meir fokus på bygging av vegar. Med ein gong nokon kjem opp med påstandard om at veganlegg vert dobbelt so dyrt og liknande so skal ein berre utsette alt. Det er defror Norge ligg so langt bak med tanke på motorvegbygging. Alt blir heile tida utsett. men det fører berre til at det blir endo dyrare seianare. Ta Hordfast foreksempel. Deis eie no at dette koster opp mnot 30-40 miliardar. Men for nokon dagar sidan kom det frsm at oljefondet hadde tapt 80 miliardar. Dette var berre ei lita notis. For nokon år sidan tapte oljefondet 600 milliardar. Ka e so gale med å bygga dette og andre vegprosjekt som ikkje forsvinn, men vil bestå i mange år. No har ein mulighet til å starte med ein gong. Me har oljeteknologien so me kan bruka på å bygga flytebryene og for å fortøye desse mot botnen. Hadde dette vert i Kina hadde einfor lengst gått i gong med å bygga modulane. Håpar dåke gjer vedtak fort. Dåke ville jo bruka meir enn handlingsregelen tilseier og no når de har finansministeren, so brukar de mykje mindre enn handlingsregelen. Hadde ikkje ein gong rå til OL i OSlo so hadde vor einaste mulighet for at ein hadde kunne komt raskt i gong med ny t bane tunnelar og liknande der. Du er flink, so eg håpar du får til dette!

 2. Hei Ketil !
  Joda, dere gjør meget bra for pengene. Du nevner at kontrakter/jobbber blir tildelt lokale/regionale
  firmaer, Utmerket. Jeg bare håper at også veiene i Nordnorge får sin del av disse midlene.
  Avinor burde som ansvarshavende for terminalbygninger også se på den eneste storflyplassen
  i Finnmark se til å bygge ny terminalbyggning på Lakselv Flyplass Banak. Denne flyplassen er et
  knutepunkt for en ekspanderende turistinvasjon til de nordlige områdene, og også et knutepunkt
  for eksport av sjømatprodukter både fra Troms og Finnmark.
  Det lukter ikke når Avinor/Luftfartsverket vil korte ned lengden på rullebanen på denne flyplassen.
  Her må vel de begge få et spark i rumpa slik at de ikke glemmer at uten denne flyolassen så vil
  millionene i fortjeneste forsvinne.
  Også en annen ting. Når disse firmaene tar inn folk så vil de alle ha *folk med erfaring*-
  Det burde vært avsatt plass til minst 15 – 20% av disse pkassene til , *la oss kalle det ungdomsplasser*!
  for det er ikke tvil om at ungdommen som skal bygge landet videre også må komme inn i arbeidslivet
  på en eller annen måte. Slik det er i dag er det nærmest håpløst for en ung mann å finne jobb nettopp på grunn av at disse firmaene bare skal ha *ærfarne* folk !!
  Ha en god 1ste mai du. Dette er arbeidernes dag så det er ikke noen dag kun for tilhengere av
  Arbeiderpartiet.
  Lykke til !!

 3. Er det egentlig så oppsiktsvekkende at AP kommer med faktafeil og kritikk som på ingen måte er av det konstruktive slaget? Det begynner å bli gammelt nytt! Det eneste konstrukive med slik kritikk er at folk flest begynner å se at AP har vist sitt sanne ansikt så lenge nå at velgerne ser seg om etter mer seriøs politikk. Som yrkessjåfør merker jeg godt forskjellen! Jeg er sjeleglad at samferdselssektoren har fått en politiker i førersetet som faktisk gjennomfører det som er lovt i langt større grad enn det som kan forventes, all den tid landet styres av en samarbeidsregjering. FRP har både lovt og vist Handlekraft! Samferdselsnorge trengte det sårt, og selv om mye fortsatt er ugjort, er det ingen tvil om at det blåser nye vinder langs Norske veier. Det er jeg glad for Ketil! Lykke til videre, jeg heier på deg!

Comments are closed.