Rogfast skal ikke utsettes, Ryfast ikke stanses

Foto: Statens Vegvesen

Gode veier binder landet sammen. Derfor har regjeringen økt bevilgningene kraftig til både bygging og vedlikehold av veinettet vårt. Forfallet reduseres nå for første gang på tiår. Til sammenligning la den rødgrønne regjeringen opp til økt forfall i alle sine statsbudsjetter, inkludert forslaget for 2014, som de la frem uken før de gikk av. Først med Høyre og FrP i regjering ble kursen endret.

Når man leser Stavanger Aftenblad 9. og 10. september får man derimot inntrykk av det nå er krise i veisatsingen. Avisens forside fredag ga inntrykk av at store prosjekt som Rogfast skulle utsettes og Ryfast skulle stoppes. Jeg skal innrømme jeg ble litt i stuss, for vår beskjed er full fart forover. Og etter en oppdatering fra Statens vegvesen, har jeg vanskelig for å forstå Aftenbladets valg av sjokk-overskrifter.

Ryfast skal ikke stanses
Problemstillingene som Aftenbladet omtaler for Ryfast, er allerede i stor grad løst. De få gjenværende punktene som Arbeidstilsynet har påpekt, er i god prosess hos entreprenøren. Problemstillingene gjelder for øvrig kun en av fire tunnelkontrakter, slik at selv om problemene ikke ble løst, ville det aldri vært aktuelt å stanse hele prosjektet. Ryfast-tunnelen skal bygges, ferdigstilles og tas i bruk.

Rogfast har full fremdrift
Tilsvarende skaper Aftenbladet unødvendig usikkerhet rundt arbeidet med Rogfast. La det være klinkende klart: Dagens regjering er for Rogfast, og prosjektet har flertall i Stortinget. Jeg jobber fortsatt i tråd med timeplanen jeg har varslet tidligere: Rogfast skal fremmes for Stortinget i høstsesjonen. Jeg kan selvsagt ikke garantere at prosjektet ikke kan komme til å oppleve utfordringer, men jeg er trygg på at vi i så fall vil løse problemene som oppstår.

Kritikk uten substans
Aftenbladet kunne dog med fordel utfordret mine faste kritikere på substansen i deres kritikk. Denne gangen later Arbeiderpartiet som om regjeringen har forsinket prosjektet. Derfor noen enkle fakta: Da Rogfast ble omtalt i Nasjonal transportplan i 2012, hevdet rødgrønn regjering at Rogfast skulle påbegynnes innen utgangen av 2017. De la også til grunn at kommunene skulle være ferdig med reguleringsplanene i 2013, og forutsatte at berørte kommuner skulle ha positive prosjektvedtak lokalt. I dag vet vi at den siste reguleringsplanen kom på plass først i 2016. Dette skyldes blant annet at man i 2013 vedtok en annen løsning på stigningsgrad og derfor måtte lage en annen tunnelløsning på Bokn. Det tok også tid å få på plass reguleringsplan i Randaberg for påkobling av E39, og planer for massehåndtering på alle de tre tunnelpunktene.

Til tross for 2-3 års forsinkelse i arbeidet med reguleringsplaner i kommunene, varsler jeg ikke tilsvarende forsinkelse for prosjektet. Rett og slett fordi regjeringen har bidratt med mye ressurser for å holde planleggingstempoet i Statens vegvesen oppe. Og fordi regjeringen har fremskyndet arbeidet med oppgaver som normalt skal starte først etter at siste reguleringsplan er på plass. Vi gjør dette nettopp for å unngå forsinkelser. Derfor kan vi fortsatt snakke om oppstart i 2017. Aftenbladets oppslag er mer egnet til å forvirre enn til å informere leserne.

Forvirring om Kvitsøy
Det samme gjelder oppslaget avisen hadde lørdag om at Kvitsøy står i fare for å miste tunnelforbindelsen til Rogfast. Verken regjeringen eller Statens vegvesen har foreslått dette. Likevel lager Aftenbladet en lengre artikkel med en rekke bekymringer, og krav om svar fra regjeringen. Svaret er veldig enkelt: Akkurat nå pågår kvalitetssikring av prosjektet. Det er eksterne aktører som skal gå alle deler av prosjektet etter i sømmene, ja rett og slett være djevelens advokat. Dette er prosesser som rødgrønne politikere kjenner godt til fra sin regjeringstid, men som de nå tegner inn i et bilde med uro og usikkerhet. Det er både underlig og skuffende.

I lys av fakta oppleves det temmelig banalt når Arbeiderpartiet hevder at regjeringen er bakpå, trenerer og forsinker. Det er beviselig feil. Men det ville vært veldig interessant å høre APs Torstein Tvedt Solberg forsøke å begrunne sine påstander med fakta. Jeg holder dog ikke pusten mens jeg venter.

Blogglistenhits

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser