Miljøpolitikk – mer enn avgifter

toglokomotivHvem er grønnest i landet? Den med høyest krav om avgifter? Den med flest restriksjoner? De siste ukers miljødebatter bommer kraftig på målet. God miljøpolitikk handler ikke om å være mest mulig bekymret eller har høyest mulig avgifter. Det handler om å ha gode løsninger som lar seg gjennomføre. Folk flest får ikke en bedre reisehverdag dersom bilen deres skattlegges enda hardere. Tvert imot. Folk flest sitter ikke med mange hundre tusen kroner på konto, klar til å kjøpe en ny bil bare fordi noen partier vil øke avgiftene enda mer. En slik politikk straffer vanlige folk og gjør det vanskeligere å ha råd til å bytte til en mer miljøvennlig bil.

Det er viktig å redusere miljø- og helseskadelige utslipp. Men vi må gjøre det på lag med innbyggerne. Vi må gi folk flest mer miljøvennlige alternativer, ikke straffe folk flest for det livet de lever. Det er en viktig ledesnor i min tilnærming, og det vises i vår politikk.

Etter regjeringsskiftet har jernbanebudsjettet økt med over 50 prosent. Det betyr over seks milliarder kroner mer til vedlikehold og investeringer, hvert år! Det kjøpes inn flere nye togsett enn planlagt, det er flere avganger. Passasjerveksten er enorm, fordi en del mennesker opplever at de får et bedre alternativ som gjør hverdagen bedre.

Vi satser kraftig på kollektivtrafikk, spesielt i byene. På fire år har vi bevilget 4.800 millioner kroner i såkalte belønningsmidler for kollektivtrafikk. Til sammenligning bevilget rødgrønn regjering ca 1.800 millioner kroner til samme formål. Det bygges mer sykkelvei, samtidig som vi jobber for å kutte byggekostnadene. Det er rekordlave utslipp fra nye biler, redusert avgift på biodiesel, elektrifisering av skipsfart, flere ladepunkter og mye mer.

Faktum er at Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med KrF og Venstre, leverer langt bedre virkemidler innen miljøfeltet enn noen tidligere regjering. Det betyr ikke at alt er løst, men retningen er faktisk riktig. Det er viktig å huske når rødgrønne politikere og enkelte i miljøbevegelsen kritiserer små detaljer i enkeltsaker. Det kan være greit å minne om at forrige regjering er mest kjent for å gjøre dieselbilen til et “miljøtiltak” i byene og millliardsløsing på hastverksprosjekt av en “månelanding” på Mongstad.

Vi må sammen finne løsninger som vil redusere miljøskadelige utslipp og samtidig bedre folks transporthverdag. Det opplever innbyggerne som godt samarbeid, og det er en forutsetning for suksess. Den miljøpolitiske debatten tjener ingen når den skaper usikkerhet og frustrasjon i folks hverdag.

Blogglistenhits

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser