Bilistene litt mindre melkeku.

Med rødgrønn regjering ville bilavgiftene vært markert høyere enn i dag. Høyere årsavgift, høyere drivstoffavgift og høyere engangsavgift. Samtidig ville bevilgninger til veiinvestering og vedlikehold vært lavere. Bilistene ville vært en melkeku, og bilverkstedene ville fått litt høyere omsetning.

Det er derfor litt snodig når VG/E24 lar AP/SP beklage seg over drivstoffprisene. Hadde den rødgrønne siden ønsket å kutte avgiftene, så hadde et slikt oppslag vært naturlig. Men når det er åpenbart at de selv egentlig ønsker enda høyere avgifter, da blir det bare tull. Jeg tror det er slike saker som gjør at mange ikke stoler helt på pressen. Spesielt når mange av påstandene fra AP/SP rett og slett er usanne. La meg derfor gi noen fakta.

Faktum er at SP foreslo å øke bilavgiftene i 2017 sammenlignet med regjeringen. SP fikk i media mye oppmerksomhet for at de ikke ønsket økte drivstoffavgifter, men derimot foreslo SP en langt høyere årsavgift enn regjeringen. De skrev media veldig lite om. AP foreslo både høyere drivstoffavgift og høyere årsavgift. SV foreslo enda høyere nivåer.

Regjeringens budsjett ga derimot kraftig vekst i veibevilgninger, og samtidig redusert årsavgift, kutt i bompenger, bedre avskrivningsregler og bedre pendlerordninger. Det liker jeg. Litt kjipere som FrP politiker er det at drivstoffavgiftene økte. Slik er det når man må samarbeide med mange partier. Nå blir det en liten økning i kostnader når bilen brukes, mens kostnadene ved å eie bilen går ned. Men i sum sparer bilistene penger. VG/E24 velger selvsagt å fokusere på avgiften som øker, ikke alle de som går ned. Men som bilist er det totale kostnader som teller.

Visste du at gjennomsnittlig engangsavgift for bensin/dieselbil i 2013 var 112.000 kroner, mot 95.000 kroner i første halvdel 2016. Dette skyldes delvis at effektavgiften nå er faset ut. Og at engangsavgiften ved nybilkjøp er lagt om for å fremme lave utslipp, noe stadig flere biler har.

La meg i tillegg minne om følgende:
• Omregistreringsavgiften for bruktbilkjøp er redusert med 40 pst. i snitt siden regjeringsskiftet. Høyeste sats er redusert fra over 19 000 kroner til under 6000 kroner. Det er opptil 13.000 kr spart.
• Årsavgiften kuttes ca 10% i 2017
• Bomtakster i riksveiprosjekt kuttes ca 10% i løpet av 2017
(Og andelen bompenger i nye prosjekt er nå under 30%, mot over 40% før regjeringsskiftet. Det nevner ikke media, men som FrP politiker gleder det meg stort, for det viser en utvikling som er riktig).
• Engangsavgift for nye motorsykler og snøscootere er redusert med 30 pst sammenlignet med rødgrønn regjering.
• Årsavgiften for campingvogner er fjernet fra 2015.
• Fordelsbeskatningen av yrkesbiler er forenklet.
• Og vi kan jo nevne at vi har fjernet båtmotoravgiften i 2014.

Så når AP/SP får gråte sine krokodilletårer over drivstoffpriser, så skal vi bilister være glade for at AP/SP ikke har tilgang til lommebøkene våre. Det hadde blitt svært kostbart.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser