Bedre bredbåndsdekning i distriktene

Oppland har høyere vekst i bredbåndsdekning enn landet for øvrig. God satsing fra både markedsaktører og økt statlig støtte bidrar til det. Det er trist at Aps Rigmor Aaserud velger å tegne et negativt bilde av utviklingen. Slik bidrar ikke til å gjøre fylket mer attraktivt for næringsliv og innbyggere.

Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i utbyggingen av bredbånd – også i Oppland. De kommersielle aktørene investerer stadig større summer for å bygge ut både fast og mobilt bredbånd over hele landet. I tillegg vil staten fortsatt bidra med midler til kommuner som trenger det.

Et resultat er at økningen i andelen husstander med tilbud om høy nedlastingshastighet har vært større i Oppland enn på landsbasis de siste årene.  Enda bedre skal den bli. AP og SP er dessverre mest opptatt av å svartmale virkeligheten, slik Rigmor Aaserud (Ap) gjør i Oppland Arbeiderblad 7. februar. Det er både lite konstruktivt og lite fremtidsrettet.

Under dagens regjering har støtteordningen blitt innrettet mer mot områder hvor behovet er størst, mens den rødgrønne regjeringen spredte midlene tynt utover etter en bestemt nøkkel. Fylker som Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland får mer hjelp til fiberutbygging nå enn da Rigmor Aaseruds parti styrte landet. Oppland har faktisk fått 40 prosent mer midler til bredbåndsutbygging de siste tre årene, enn i årene 2011-2013, mens Rigmor Aasrud selv satt i statsrådsstolen. La meg samtidig minne om at kommuneøkonomien i 2015 var den beste på 10 år, at riksveiene ikke lenger forfaller slik de gjorde under rødgrønn regjering, og at arbeidsledigheten i distriktsNorge er rekordlav. Da kan ikke alt være fælt vel. Aaserud?

Hun ønsker at staten skal ta et større ansvar for bredbåndsutbyggingen. Denne vinglingen kjennetegner dessverre AP under ny partiledelse. Det er stikk motsatt politikk av hva AP/SP selv førte i regjering. For det er kommersielle aktører som tar de store løftene innen bredbåndsutbygging og mobildekning. Og det har gitt bedre resultater enn den politikken AP nå plutselig tar til ordet for. For eksempel har Norge langt bedre dekning enn Sverige, som praktiserer den politikken Aaserud nå foreslår. Rett og slett fordi den typen utbygging er avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet, mens telekomaktørene har mulighet til å investere svimlende beløp. Dette har vært avgjørende for den betydelige økningen i bredbåndsdekningen vi har hatt de fleste steder i Norge de siste årene. Vi gir markedet mer rom der det fungerer, og støtter opp med statlige midler mer der det trengs. Nå er det klart for en ny runde med tilskudd til bredbåndsutbygging i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. I år skal nær 139 millioner kroner deles ut. I stedet for å klage, oppfordrer jeg til å bruke kreftene på å søke.

 

 

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser