Hvorfor sår AP tvil om E6 Helgeland sør?

En bedre E6. Behovet er åpenbart. Sommeren 2014 kjørte jeg veien fra Svinesund til Kirkenes. Erfaringene tok vi med oss til budsjettkonferanser og Stortingsvedtak. Resultatene ser vi allerede. Bevilgningene til veivedlikehold er doblet. Bevilgningene til veisatsing i nord Norge er nær tredoblet. Bare i 2017 får E6 Helgeland nesten en milliard kroner til utbedring. Det er mer enn AP klarte i sine åtte år i regjering. Og, det er ca like mye penger som AP bevilget til hele Nord Norge for investeringer årlig i sine siste fire år i regjering. Der AP/SP lot nord Norske veier forfalle, så investerer vi i vedlikehold og nybygging. Landsdelens næringspotensialet er enormt, da må infrastrukturen bedres.  Næringslivet og innbyggerne har ventet på dette i mange tiår. Nå er vi i gang.

Jeg er derfor mildt sagt overrasket over utspillene fra enkelte av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter og ordførere på Helgeland de siste månedene. Gjennom ulike utspill truer de med å sette de lokale veiprosjektene i spill. Det er vel nesten bare AP politikere som klarer tolke regjeringens satsing inn i et negativt lys, men det gjenspeiler Aps veimotstand i Oslo, Bergen, Stord og andre rødgrønt styrte kommuner.

Det ligger inne penger i 2017 budsjettet til E6 Helgeland Sør. De forsvinner ikke selv om det nå er en rettslig konflikt rundt kontraktsinngåelse. Veien skal bygges, ferdig med det. Jeg synes det er trist nå AP-ordførere i stedet spekulerer om å trekke seg fra prosjektene. Jeg er overbevist om at innbyggere og næringsliv på Helgeland ønsker disse veiene utbedret, og det skal vi gjøre. Folk flest har ventet på disse utbedringene i mange tiår. AP har aldri levert annet enn planer og tanker. Nå leverer vi gravemaskiner og asfalt.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser