Norsk infrastruktur, norske arbeidsplasser

Vi skal bygge landet. En kraftig økning i samferdselsinvesteringer er viktig for å gi oss en bedre reisehverdag og for at næringslivet skal fungere mer effektivt. Jeg ønsker samtidig at selve infrastrukturprosjektene bidrar til at vi utvikler norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Jeg er derfor enig med Jo Sandnes i Byggenærings Landsforening når han tar til orde for å sikre sysselsetting og arbeidsplasser i Norge (Klassekampen 3. januar).

Nå er ikke bildet helsvart, tvert imot. Norske selskap vinner hoveddelen av kontraktene på vei og jernbaneprosjekter, og hoveddelen av de ansatte er nordmenn. Og jeg synes det er gledelig når andelen nordmenn blant ansatte på veiprosjekt øker – fra 82,8% i 2014/15 til 85,4% i 2016. Det betyr ikke at vi skal hvile.

Sandnes nevner Follobanekontrakten som eksempel på at utenlandske selskap vant majoriteten av kontraktene. Eksempelet er riktig, men har viktige nyanser. En rapport fra Oslo Economics viser at 72 prosent av verdiskapingen i Follobane-prosjektet er norsk, og at til sammen over 50 norske samarbeidspartnere og underleverandører var involvert i arbeidet til de utenlandske selskapene i 2015. Dersom Follobanen holdes utenfor, gikk nær 91 prosent av alle jernbanens investeringskontrakter over 100 millioner kroner til norske selskaper i perioden 2013-2015. Og i 2016 gikk tilnærmet 100% av jernbanekontraktene til norske aktører.

Mens forrige regjering så sent som 2013 reiste til utlandet for aktivt rekruttere utenlandske entreprenører til Norge, har vi vært mer opptatt av å utvikle norske bedrifter. Satsing på lærlinger, tettere involvering av entreprenører tidligere i prosjektet, sterkere kamp mot arbeidslivskriminalitet, er noen av grepene. Vi har mange gode treffpunkter med BNL og entreprenørbedrifter, store og små. Riktig kontraktstrategi for riktig prosjekt er en av våre viktigste jobber. Vi skal både benytte skattebetalernes penger effektivt, og bidra til at det er flere skattebetalere i Norge.

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser