Bedre finansiering av veiene

Mer vei, mindre bompenger – det jobber jeg for. I 2013 hentet staten inn over 10 mrd kr mer i bilrelaterte avgifter enn det man brukte på veier. I 2018 er det motsatt. Nå brukes det offentlige over 10 mrd kr mer til veiformål enn det bilistene betaler i bilrelaterte avgifter og bompenger. Bilistene skal ikke være melkeku, bilen er ikke luksus.

Media skriver sjelden om dette. Media er derimot glad i å skrive om bompenger. Gi stikk til FrP for at vår kamp mot bompenger ikke er vunnet. Det er riktig at mange av regjeringen og FrPs forslag om bompengekutt er stoppet. Likevel er det flere ting som er endret.

Vi skal ha respekt for lommeboken til landets innbyggere, og vi må sikre at vi tar vare på vår infrastruktur på en bedre måte. Vi begynner nå resultatene av arbeidet til H/FrP regjeringen. Bompengeandelen i nye prosjekt er på vei ned. Den økte under rødgrønn regjering til over 40 %, nå er den under 30%. Over 40 eksisterende bomprosjekt får nå økte statlige bevilgninger for å redusere bompengegjelden. Rabattene for privatbilistene øker til 20%. I 8 prosjekt er bomstasjoner fjernet fordi staten har slettet gjelden. 50-60 bomselskap blir nå til 5, slik at driftskostnader går ned. Enkelte aktører i bransjen signaliserer gevinster fra mer effektiv drift på 20-30%. Det er mer vei, mindre byråkrati. Vi er ikke i mål, men retningen er riktig.

Opposisjonen har kjempet imot de fleste av disse endringene. Arbeiderpartiet og co har forsøkt å stoppe de fleste bomkutt. Stortingsflertallet har sagt nei til regjeringens forslag til bomkutt, gang på gang. Men vi har ikke gitt oss, og over tid har vi vunnet frem. Men ikke nok. Derfor øker bompengene enda. Fordi gamle bompengelån skal betjenes, og mange byer tar initiativ til å øke bompengene rundt egen by.

Derfor er det snodig når rødgrønne politikere gang på gang får spalteplass i media for å kritisere FrP. De kjefter på FrP for bompengene de selv har stemt for skal innføres. Da blir det pyromanen som klager på brannvesenet.

Rødgrønn side lot veinettet forfalle samtlige år de styrte. De økte bompengeandelene kraftig for å finansiere nye veiprosjekt. De gjennomførte ingen lovet bompengereform. I opposisjon har de stemt mot økte statlige bevilgninger til bompengekutt og har vært imot veireformen. De har også foreslått økte bilrelaterte avgifter, mens regjeringen har oppnådd reduserte avgiftstrykk på bilistene samlet sett. Bompengepyromanene klager mye på FrP. Men alle som ønsker fortsatt kamp mot bompenger har kun en brannmann – FrP.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser