Prioriter veivedlikehold i Hedmark

Det er viktig å bygge opp landets infrastruktur. Dagens regjering har styrket satsingen på veiene kraftig gjennom betydelig økte bevilgninger. Det er viktig for næringslivet og for innbyggernes hverdag, og vi har sett en veldig positiv utvikling innen alvorlige trafikkulykker. Bevilgning til vedlikehold av riksveier er doblet. Forfallet på riksveiene går nå ned for fjerde året på rad, etter tiår med økende forfall. Det handler om å prioritere. Det handler om å se på infrastruktur som noe av det viktigste samfunnet har. I Hedmark bygges det på E6, på riksvei 3 og riksvei 25. Milliarder av kroner investeres og skal investeres for bedre statlige veier i fylket.

Regjeringen har også gitt fylkene økt handlingsrom til å prioritere opp fylkesveier i sine fylkesbudsjetter. Vi har økt de direkte bevilgningene til tunnelsikring, rassikring og opprusting av fylkesveier betydelig. Samtidig er kommuneøkonomien nå den beste på over 20 år. For vi må huske – fylkesveier er egentlig utenfor regjeringens direkte myndighet. Det er fylkenes som styrer og bestemmer over fylkesveiene.

Gang på gang forsøker likevel APs Karin Torp Adolfsen å fraskrive seg ansvaret. Alt som er galt med fylkesveiene i Hedmark er visst regjeringens feil. Det er visst FrP som er skyld i at AP i tiår ikke har vedlikehold Hedmarks fylkesveier. Jeg tror de fleste forstår hvor urimelig anklagene er. Man kan spørre seg hvorfor man inntar et politisk verv dersom man mener alle andre må løse problemene. Hun bør se seg i speilet. Hedmark har gode overskudd i budsjettene, likevel klager AP over manglende vedlikehold av fylkesveier. Det er dog ikke overraskende. Da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV styrte landet, lot de også riksveiene forfalle. Man ser dessverre en rød tråd. Forfall på riksvei, forfall på fylkesvei.I Stortinget ser vi fortsatt manglende vilje til å prioritere opp veiformål i de alternative budsjett til AP/SP/SV. Dersom opposisjonens budsjettforslag ville blitt vedtatt de siste fem årene, så ville det medført kraftig økning i bilrelaterte avgifter og bompenger, men ikke økning i veibevilgninger.

Enkelte krever nå at staten må lage et vedlikeholdsprogram for fylkesveier. Jeg tar det som et kompliment, fordi de signaliserer større tillit til FrP-styrte Samferdselsdepartementet enn rødgrønn styringsevne i fylkene. Jeg tror likevel den beste løsningen er å sikre flere lokalpolitikere som viser vilje og evne til å prioritere i fylkesbudsjettene. Velgerne har en viktig oppgave neste høst – da er det lokalvalg hvor man kan velge politikere som lokalt prioriterer veiformål høyere. I regjering har FrP vist at det er mulig å snu forfall til vedlikehold. Vi har doblet bevilgningene. Jeg er sikker på at det er mulig også i Hedmark.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser