Bedre trafikksikkerhet, svekket journalistisk tillit

Bedre trafikksikkerhet var en hovedpriortering for meg som samferdselsminister. Jeg vet det også gjelder dagens statsråd. For alle som har mistet noen i trafikken, så kjenner man smerten og sorgen det bringer med. Det har ikke vært vanskelig å motivere seg til dette arbeidet. Og det gleder meg over at vi ser resultatene så tydelig. Antall trafikkdrepte er tilnærmet halvert under dagens regjering. De siste tre årene har Norge hatt best trafikksikkerhet i verden. Det burde man glede seg over, selv om vi ikke er i mål.

Aftenpostens journalist Andreas Slettholm presterer i stedet å skrive en svært ubalansert og tendensiøs artikkel om tema. Helheten utelates, resultatene nevnes ikke. I stedet destilleres trafikksikkerhet til å handle om automatisk strekningsmåling. Journalisten koser seg med å fremstille FrP nærmest som idiotier for at vi er skeptisk til å bruke fotobokser over alt. Kommentarfeltet viser hvordan media påvirker sine lesere gjennom den (mangelfulle) informasjonen de gir. La meg derfor bidra med noen moment som Aftenposten burde inkluder for å skape et balansert bilde av et viktig og følelsessterkt tema:

– trafikksikkerhet har vært en prioritert satsing for regjeringen. Det fremkommer i Nasjonal Transportplan, de årlige budsjettprioriteringer og ikke minst i at den første stortingsmelding om trafikksikkerhet er fremmet på mange tiår.
– antall trafikkdrepte er ca halvert under dagens regjering. Tre år på rad har Norge hatt høyest trafikksikkehet i verden.
– lovverk mot ruskjøring er styrket, bedre verktøy for å avdekke ruskjøring er tatt i bruk.
– antall kontroller av tungbiler er mangedoblet, virkemidlene er styrket, verktøyene forbedret
– veivedlikehold er mer enn doblet. Der andre har brukt strekningsmåling og lavere fart som enkle løsninger, har regjeringen isteden prioritert bedre veier. Det gir betydelig bedre trafikksikkerhet.
– bygging av nye trafikksikre veier er kraftig økt. I 2019 vil det åpnes fire ganger mer motorvei enn de rødgrønne bygget årlig.
– bygging av midtdeleren er økt. Men enda viktigere, og det utelater journalisten helt, forsterket midtoppmerking har blitt tatt i brukt på alle egnede nye/vedlikeholdte veier. Nytteverdien anslås mange steder å være langt høyere enn statistikken Aftenposten bruker for strekningsmålinger
– bruk av strekningsmåling blir ikke avviklet, slik Aftenposten gir inntrykk av. Men det begrenses til de stedene hvor andre gode virkemidler ikke like tilgjengelige, for eksempel i tunneler. Det er i tråd med anbefalinger etter drøftinger med fagfolk.
– journalisten peker på at strekningsmåling på en fylkesvei ikke ble umiddelbart tatt i bruk da enkelte ba om det. Han utelater å nevne at opplegget rundt strekningsmåling ble evaluert da ønsket om fotobokser på omtalte fylkesvei ble fremlagt. Evalueringen ble avslutter, konklusjoner dratt og bokser satt opp.
– i min dialog med vegvesenet stadfestet de at det nå stort sett var strekningsmålinger på de stedene hvor det ville gi særlig nytte. Ergo er det ikke slik at man hadde halvert antall trafikkdrepte i Norge om man pepret veinettet med fotobokser. Det er misforstått bruk av statistikk fra Aftenposten.

Dette er bare for å nevne noen momenter som journalisten enten har ignorert, oversett eller bevisst utelatt.
For meg som har jobbet med samferdselsfeltet i mange år, fremstår det som om journalisten primært har ønsket latterliggjøre FrP. I en tid hvor media selv snakker om frykten for “fake News”, så burde i det minste avisene og journalistene legge listen høyt.

Kommentarfeltet under saken viser medias makt i å vinkle saker, hvor mange biter på journalistens agn.
Aftenposten må gjerne mene at fotobokser er et mål i seg selv. For FrP mener vi det finnes andre og bedre virkemidler. Fotobokser ble dessverre en billig løsning for tidligere regjeringer som ikke ville prioritere midler til å ruste opp infrastrukturen. Som kjent opplevde vi at veiforfallet økte og økte over mange tiår. Nå reduseres samlet forfall.

Skulle man opplyst leserne om det store bildet, så ville det vært riktig å skrive om hvordan Norges satsing på trafikksikkerhet har vært en suksess, men at vi ikke er i mål. Isteden henger journalisten seg opp i et enkelt virkemiddel og later som alt er kaos.

Aftenposten gir inntrykk av at FrPs politikk på samferdselsområdet skaper utrygghet på veiene. Statistikken viser det motsatt. Derimot er det større grunn til å mene at Aftenspostens journalistiske tilnærming skaper utrygghet for en saklig debatt. Det er både skuffende og uredelig av avisen..

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser