Blått hav, grønt skifte

posted in: Havn, Miljø, Samferdsel | 0

Regjeringen vil at mer gods transporteres til sjøs. Havet virker nesten uendelig stort, og er velegnet for transport. Dersom vi får fraktet mer gods på sjøveien, så blir det færre lastebiler på landeveien. Det betyr mindre slitasje, mindre trafikk og … Continued

Mye gjort på et lite år – og godt i gang med langt mere…

Mange sier Regjeringen skal bedømmes på budsjettet, som fremlegges neste uke. Budsjettet er selvsagt viktig, men politikk handler om mer enn årlige bevilgninger. Mange av beslutningene vi har tatt handler om hvordan vi organiserer samfunnet, om lover eller prinsipper som … Continued