Lavere bilavgifter, mer veier

posted in: Samferdsel | 0

Under dagens regjering er veibevilgningene gått kraftig opp samtidig som bilrelaterte avgifter er blitt redusert. Som en del av kompromiss i Stortinget har vi redusert omregisteringsavgiften, redusert årsavgifter, får redusert bompenger og bedret avskrivningsregler og pendlerfradrag. Men samtidig måtte vi … Continued

Norsk infrastruktur, norske arbeidsplasser

posted in: Samferdsel | 0

Vi skal bygge landet. En kraftig økning i samferdselsinvesteringer er viktig for å gi oss en bedre reisehverdag og for at næringslivet skal fungere mer effektivt. Jeg ønsker samtidig at selve infrastrukturprosjektene bidrar til at vi utvikler norsk næringsliv og … Continued

Fremtidens transport, rett rundt hjørnet?

posted in: Samferdsel | 0

Da bilen gjorde sin inntreden for drøyt 100 år siden, endret den transporthverdagen vår dramatisk. I løpet av noen få tiår forsvant hesten fra bybildet. Mye tyder på at vi igjen nærmer oss et slikt paradigmeskifte. Ikke fordi enkelte politikere … Continued

Hvorfor sår AP tvil om E6 Helgeland sør?

posted in: Samferdsel | 0

En bedre E6. Behovet er åpenbart. Sommeren 2014 kjørte jeg veien fra Svinesund til Kirkenes. Erfaringene tok vi med oss til budsjettkonferanser og Stortingsvedtak. Resultatene ser vi allerede. Bevilgningene til veivedlikehold er doblet. Bevilgningene til veisatsing i nord Norge er … Continued

Bedre luft i byene

posted in: Samferdsel | 0

God byluft er vi for. Geir Ramnefjells kommentar 21/1 påpeker en del dilemma, men er samtidig nesten mer egnet til å forvirre enn forklare hvorfor ting er blitt som de er. For det første fordi han fremstiller utviklingen i luftforurensing … Continued

1 2 3 4 5 6 72