Journalistens filter

posted in: Samferdsel | 0

FrP vil kommunisere til velgerne uten journalisten som filter, fnøs Nordlys politiske redaktør Skjalg Fjellheim på Dagsnytt18 nylig. Huff ja, skrekk og gru. Tenk en politiker som vil snakke direkte med velgerne. Jeg har reist land og strand rundt som … Continued

Flysatsing i Lofoten

posted in: Samferdsel | 0

Regjeringen ønsker å bidra til et godt flytilbud over hele landet. Ved landets 30 minste flyplasser er det totalt flere flybevegelser nå enn under forrige regjering. Likevel har Aps lokale politikere en tendens til å svartmale. I media har Aps … Continued

Fortsatt behov for bussjåfører

posted in: Samferdsel | 0

Vi skal ha en kraftig satsing på kollektivtrafikk, og jeg ønsker flere norske sjåfører i transportbransjen – både på lastebil og buss. Som samferdselsminister har jeg vært opptatt av å styrke konkurransevilkårene for norske aktører, gjennomføre flere kontroller og bedre … Continued

Bedre bredbåndsdekning i distriktene

posted in: Samferdsel | 0

Oppland har høyere vekst i bredbåndsdekning enn landet for øvrig. God satsing fra både markedsaktører og økt statlig støtte bidrar til det. Det er trist at Aps Rigmor Aaserud velger å tegne et negativt bilde av utviklingen. Slik bidrar ikke … Continued

Nye løsninger for bedre veier

posted in: Samferdsel | 0

Vi skal bygge mer vei, raskere, bedre og billigere. I mange år/tiår, har den politiske debatten fokusert på behovet for raskere fremdrift og kostnadsreduksjoner. Og kritisert at veier bygges stykkevis og delt. Gjennom en rekke grep går vi i riktig … Continued

1 2 3 4 5 6 7 75