Hvorfor sår AP tvil om E6 Helgeland sør?

posted in: Samferdsel | 0

En bedre E6. Behovet er åpenbart. Sommeren 2014 kjørte jeg veien fra Svinesund til Kirkenes. Erfaringene tok vi med oss til budsjettkonferanser og Stortingsvedtak. Resultatene ser vi allerede. Bevilgningene til veivedlikehold er doblet. Bevilgningene til veisatsing i nord Norge er … Continued

Bedre luft i byene

posted in: Samferdsel | 0

God byluft er vi for. Geir Ramnefjells kommentar 21/1 påpeker en del dilemma, men er samtidig nesten mer egnet til å forvirre enn forklare hvorfor ting er blitt som de er. For det første fordi han fremstiller utviklingen i luftforurensing … Continued

Bedre byluft, bedre mobilitet

posted in: Samferdsel | 0

Under rødgrønn regjering ble byene fylt med dieselbiler, med markedsandel helt opp rundt 75 % på det meste. I perioden 2009-2012 ble ulike målsetninger for god luftkvalitet brutt gjentatte ganger, noe som resulterte i at Norge ble dømt i ESA … Continued

Kraftig kollektivsatsing

posted in: Samferdsel | 0

Regjeringen har kraftig økt kollektivsatsingen i Oslo/Akershus. Gjennom belønningsordningen for kollektivtrafikk er det fire ganger mer penger tilgjengelig nå enn under forrige regjering. Jernbanesatsingen er økt med 50%, tilsvarende sju milliarder kroner nasjonalt. Det betyr over hundre flere togavganger fra … Continued

Vi skal bygge En bedre E6 i Helgeland

posted in: Samferdsel | 0

Det skal investeres over 900 millioner kroner på E6 i Helgeland i 2017. Mer penger kommer i 2018 og årene deretter. Etter tiår med venting og evig planlegging, har regionen endelig fått en regjering som gjør mer enn å planlegge. … Continued

1 2 3 4 5 6 7 73