Ros til Riis

posted in: Uncategorized | 1

Energiminister Terje Riis-Johansen setter ned fire utvalg for å se på sjøkabelalternativet i Hardanger. Ett utvalg var bra og nødvendig – hele fire… ja, da ligner det litt på dårlig samvittighet. Ja, litt som en ektemann som begynner å overøse … Continued

Bør gjøre endringer i FNs klimapanel

posted in: Uncategorized | 2

Et uavhengig utvalg har gjennomgått FNs klimapanels organisering og arbeid. Utvalget kom i går med delvis krass kritikk mot klimapanelets organisering. Bedre kildekritikk, bredere utvalg av forskere og mer åpenhet er blant ankepunktene. Kritikken som har fremkommet mot klimapanelet har … Continued

SVs oljedrømmeri

posted in: Uncategorized | 1

SV og Bellona vil sende olje-Norge på ”avrusing” for klimaets skyld. De tror mindre norsk olje og gassproduksjon vil kutte globale CO2-utslipp. Feil. Forslaget er korttenkt, miljøfiendtlig og horribel energipolitikk. Verdens energibehov påvirkes ikke av norsk energiproduksjon, men som en … Continued

1 69 70 71 72 73