SVs oljedrømmeri

posted in: Uncategorized | 1

SV og Bellona vil sende olje-Norge på ”avrusing” for klimaets skyld. De tror mindre norsk olje og gassproduksjon vil kutte globale CO2-utslipp. Feil. Forslaget er korttenkt, miljøfiendtlig og horribel energipolitikk. Verdens energibehov påvirkes ikke av norsk energiproduksjon, men som en … Continued

1 69 70 71 72