No Image

APs kutt i sykelønnen

December 5, 2012 Ketil 1

FrP kutter ikke i ytelsene til dagpenger og sykelønn. AP ser likevel bort fra fakta, og har i flere uker forsøkt å selge inn påstanden les mer