No Image

A little less conversation

December 4, 2012 Ketil 1

I mange mange år har FrP etterlyst en stortingsmelding om energipolitikk. Regjeringen har både lovet og avlyst en slik melding mange ganger.  Nedenfor er et les mer

No Image

Brennpunkt og Grønne sertifakter

September 28, 2012 Ketil 2

Brennpunkt hadde nylig program hvor man fremstilte ordningen med grønne sertifikater som et pengesluk for nasjonen. Programmet fortjener noen kommentarer. Først om penger: Brennpunkt gir inntrykk les mer

No Image

Skattenivå og statistikk

September 26, 2012 Ketil 0

I DN 26.09.12 gjentar Kjetil Alstadheim påstanden om at skattenivået er uendret under rødgrønn regjering. Det er en “sannhet” med rom for perspektiver. Under dagens les mer