No Image

Ny handlingsregel

May 15, 2012 Ketil 0

FrP vil investere litt mer av vår oljeformue for å øke framtidig velstand og produksjonsevne. Vi har derfor foreslått å endre på dagens handlingsregel for les mer