No Image

Vi trenger mangfoldig industri

May 31, 2012 Ketil 0

I dag har NHO vært ute og uttrykt bekymring for at fastlandsindustrien sliter, ref nærlingslivets økonomibarometer. Investeringsnivået er lavt og mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring. Jeg les mer