No Image

APs mistenkeliggjøring

September 15, 2010 Ketil 0

Vårt samfunn har mange store og små utfordringer, men den politiske debatten handler alt for ofte om konstruerte og oppblåste politiske motsetninger.