No Image

Olje, industri og sykdom

August 15, 2012 Ketil 2

I BT 09.08.12 advarer SVs Audun Lysbakken mot den ”hollandske syken”. Kort oppsummert mener han at norsk økonomi går på full kapasitet, og at Norge må les mer

No Image

Investeringer i olje vs vei

June 14, 2012 Ketil 0

Oljeindustriens landsforening har lagt frem nye estimat for investeringer. I 2013 skal de investere svimlende 194,3 mrd kroner. Jeg er glad for optimismen i oljenæringen. les mer

No Image

Kirken og den siste olje…

May 25, 2012 Ketil 67

Sommeren 1994 deltok jeg på flere gudstjenester i et afroamerikansk nabolag i Orlando, Florida. Opplevelsen sitter fortsatt dypt i meg. Salmesang, nestekjærlighet og samfunnsengasjement slik les mer