No Image

Ny giv for veiene

October 26, 2014 Ketil 2

Veiinvesteringene vil øke mer enn 20 % neste år, veivedlikeholdet over 43 %. Bevilgningene til fylkesveier øker 67 %. Det er forskjellen på H/FrP regjeringens les mer

No Image

APs kutt i sykelønnen

December 5, 2012 Ketil 1

FrP kutter ikke i ytelsene til dagpenger og sykelønn. AP ser likevel bort fra fakta, og har i flere uker forsøkt å selge inn påstanden les mer