No Image

Steinberg stasjon

June 22, 2014 Ketil 1

Om kort tid stopper toget igjen på Steinberg stasjon. Til å begynne med blir det to såkalte ”innsatstog”, som skal hjelpe med å avvikle pendlertrafikk les mer