No Image

Budsjettmyte fra Stoltenberg

March 12, 2012 Ketil 0

I Aftenposten 12.03.12 (side 7) hevder Statsminister Stoltenberg at statsbudsjettene reflekterer de samlede utgiftene for staten. Det er viktig fordi det sørger for at det les mer