No Image

Mye gjort, enda mer på gang.

December 17, 2014 Ketil 45

Kraftig vekst i vedlikehold, flere veier og mer jernbane planlegges, lover og regler forenkles, økt satsing på trafikksikkerhet. Mye har skjedd i samferdselspolitikken etter regjeringsskiftet. les mer