APs mistenkeliggjøring

Vårt samfunn har mange store og små utfordringer, men den politiske debatten handler alt for ofte om konstruerte og oppblåste politiske motsetninger. Jeg ble oppriktig frustrert da jeg leste utspill på ANB der Eirin Sund nok en gang kritiserer FrP for at vi angivelig mangler nestekjærlighet og fornekter at klimaproblemene er menneskeskapte. Disse meningsløse påstandene slenger hun og AP mot FrP stadig vekk, til tross for at de er feil. Det er egentlig skammelig at hun bevisst forsimpler den politiske debatten på denne måten. Og, resultatet er at jeg bruker tid og spalteplass på å tilbakevise påstandene for å hindre at APs propaganda fester seg som en sannhet. Jeg hadde foretrukket å diskutere løsninger.

Eirin og jeg er langt fra enige om hvilke virkemidler som fungerer best når samfunnets utfordringer skal løses. Vi har forskjellige ideer om hva som driver verden fremover, hvor vi skal sette grenser, hvilken makt staten skal ha over befolkningen etc. Forskjellen gjør ikke den ene ”god” og den andre ”ond”, som Sund forsøker å fremstille det som. Velgerne må ta stilling til hvilke løsninger de tror fungerer best. Debatter om virkemidler og politisk retning er både givende og spennende. Når fagfolk er med i debatten kan det også være direkte lærerikt. Det gir energi. Derimot blir jeg matt når Eirin Sund velger å legge seg på en linje som handler om å skremme og forsimple. Hun stiller tvil om motiver og engasjement, selv om hun burde vite bedre. Hun må gjerne mene at hun er mer bekymret over verdens miljøutfordringer enn meg. Det er mulig hun mister nattesøvnen. Men politikk handler ikke bare om å bekymre seg, men også om å finne gode løsninger. Det er løsninger vi burde diskutere, ikke hvem som ”tror mest” på FNs klimapanel. FrP er mer ”måteholdne” enn AP, SV og miljøbevegelsen i å lage dommedagsstemning rundt CO2-utslipp, men det betyr ikke at vi fornekter problemstillingen. FrP har da også fremmet en rekke forslag som ville kuttet CO2-utslipp, det hadde vi ikke gjort om Sund hadde rett i sin påstand.

Tilsvarende gir hun inntrykk av at FrP står for en politikk som kaster verdier om nestekjærlighet på båten. Ja vel? En viss utenriksminister sa nylig at ” Uten tro er ikke tilgivelse og forsoning mulig”. Jeg er kristen, Eirin er ikke-troende. Jeg kunne brukt Støres uttalelser for virkelig å problematisere Eirins evne til tilgivelse og forsoning – Støre er tross alt ikke en ubetydelig person i hennes eget parti. Men det er ikke slik politisk debatt jeg ønsker. Jeg håper Eirin Sund tenker seg om to ganger før hun neste gang legger listen for ”politiske” utspill.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser